Sestanek delovnih skupin s področja živalskih genskih virov (ERFP)

V začetku junija smo se sodelavci javne službe nalog genske banke udeležili sestanka, ki ga je za nacionalne koordinatorje organizirala Evropska regionalna mreža za živalske genske vire. Le ta nudi podporo upravljanju, ohranjanju in trajnostni rabi živalskih genskih virov za kmetijstvo in prehrano. Delovne skupine pokrivajo različna področja: dokumentacijo in informacijske sisteme, ex situ ohranjanje in in situ ohranjanje.
V skupini in situ ohranjanje so sodelujoči predstavili vpetost avtohtonih pasem v upravljanje lokalnega okolja. Predstavljeni so bili primeri iz Triglavskega narodnega parka, Lonjskega polja in

Teme tokratnih srečanj si lahko ogledate na povezavi: ERFP (animalgeneticresources.net). Osrednja tema vseh delovnih skupin je bila priprava akcijskega načrta za izvajanje evropske strategije za živalske genske vire.