Mednarodno sodelovanje v okviru ERFP

Evropska regionalna mreža za živalske genske vire nudi podporo upravljanju, ohranjanju in trajnostni rabi živalskih genskih virov za kmetijstvo in prehrano. V teh dneh se sestaja na rednih letnih delovnih sestankih. Sodelavci javne službe nalog genske banke aktivno sodelujemo v treh različnih delovnih skupinah. Delovne skupine pokrivajo različna področja: dokumentacijo in informacijske sisteme, ex situ ohranjanje in in situ ohranjanje.
Osrednja tema vseh delovnih skupin je presoja Evropske strategije za živalske genske vire, ki jo bodo avgusta sprejeli Nacionalni koordinatorji združeni v ERFP. Teme srečanj si lahko ogledate na povezavi: 
ERFP (animalgeneticresources.net).