Spletni seminar o aktivnostih ERFP

Na spletnem seminarju, ki je potekal, 9. septembra 2021, so bili predstavljeni glavni cilji in aktivnosti ERFP-ja. ERFP je regionalna platforma, ki združuje smernice in ukrepe na področju in situ in ex situ ohranjanja živalskih genskih virov. Prizadeva si trajnostno rabo živalskih genskih virov in deluje v kontekstu globalnega akcijskega načrta za ohranjanje živalskih genskih virov (FAO).

Seminar je potekal z namenom predstavitve platforme in povabila k novim in močnejšim sodelovanjem še večjega števila deležnikov. Nacionalni koordinator za Slovenijo, mag. Danijela Bojkovski, je aktivna članica ERFP-ja ter vodja delovne skupine »in situ ohranjanje«. Na spletnem seminarju je predstavila aktualne aktivnosti delovne skupine. Skupina si prizadeva okrepiti ukrepe ohranjanja, predvsem preko ovrednotenja živalskih genskih virov za namen trajnostne rabe, spodbuja izmenjavo dobrih praks in primerja ukrepe, povezanih z višino podpor v posameznih državah članicah. Poročilo v okviru ad hoc action na področju pasem ovc Merino je predstavila Elena Ciani. Cilj ožje skupine je skupno spremljanje in promocija populacije ovc v tipu merino s poudarkom na genetskih metodah z namenom ohranjanja in valorizacijo volne. Pomen povezovanja evropskih genskih bank je predstavil Fernando Tejerina, ki tudi vodi delovno skupino »ex situ ohranjanje«. Skupaj s Christino Ligda sta vodila ad hoc action, katere glavni cilj je bil izpostaviti omejujoče dejavnike pri razvoju genskih bank in skupaj najti rešitve, ki bi okrepile delovanje. Vodja skupine »Informacijski sistemi« je Enrico Sturaro. V svoji predstavitvi je predstavil pomen spremljanja in dokumentiranja populacij lokalnih pasem in izmenjave informacij v mednarodnem okolju. Trenutno poteka ad hoc action, posvečen čezmejnim pasmam, katerega cilj je skupen pristop pri upravljanju čezmejnih pasem, v prvem delu pa določiti in dokumentirati pasme, ki se pojavljajo v več državah, regijah in jih sistematično ovrednotiti z enakimi kriteriji.

V delovnih skupinah smo aktivno sodelovali tudi predstavniki Javne službe nalog genske banke.

 

Več o aktivnostih ERFP: https://www.animalgeneticresources.net/.