EAAP 2021 konferenca »Znanstvene rešitve za različne potrebe živinorejskega sektorja«

V začetku septembra 2021 smo se udeležili konference EAAP v Davosu. EAAP (evropsko združenje za živinorejo) si prizadeva spodbuditi aktivno sodelovanje mednarodnih in nacionalnih organizacij v znanosti, trajnostnem razvoju in tehnologiji, raziskavah, uporabnosti ter razširitvi rezultatov. Strmi k izboljšanju tehničnih in ekonomskih pogojev živinoreji ter ozavešča k dobremu počutju živali in ohranjanju ruralnega okolja. Hkrati pa poudarja pomembnost nadzorovane in optimizirane uporabe naravnih virov, predvsem živalski genskih virov.

Samostojno sekcijo na konferenci si je letos prislužil projekt GenResBridge, v katerem aktivno sodeluje vodja Javne službe nalog genske banke v živinoreji in nacionalni koordinator mag. Danijela Bojkovski. Skupina strokovnjakov in raziskovalcev v sklopu projekta pripravlja evropsko strategijo genskih virov. Mag. Bojkovski koordinira delo skupine, ki oblikuje strategijo za živalske genske vire. Na konferenci je predstavila vsebino strategije, ki je postavila smernice in okvirje aktivnosti področju živalskih genskih virov.

O utrinkih s konference si lahko preberete: s klikom na povezavo.