Spletni seminar na temo informacij, pridobljenih z digitalniimi sekvencami

Med 15. in 16. novembrom 2022, smo se udeležili spletnega seminarja na temo informacij, ki jih prinašajo sekvence digitalnih informacij (SDI). V prvem delu seminarja so govorniki predstavili pomen SDI za ohranjanje in trajnostno rabo genskih virov za prehrano in kmetijstvo. Poudarili so pomembnost uporabe digitalnih informacij, ki izhajajo iz raziskav na genetskih virih ter prihodnji razvoja področja in možnost doprinosa k razvoju in raziskanosti genetskih virov.

Stroški pridobivanja informacij o genomu so se drastično zmanjšali, zato so le te postale dostopnejše in s tem tudi zanimivejše za večje število uporabnikov. Z iskanjem izraza »sekvence digitalnih informacij (digital sequence information)« na spletu, najdemo malo zadetkov in objav, kar kaže na pomanjkljivo definicijo izraza. Medtem ko je največ zadetkov povezanih s sekvencami DNK in  RNK, je manj informacij na voljo na področju epigenetike in metabolike.

Strokovnjaki različnih področij so v okviru panelne razprave razpravljali o možnostih, ki jih tovrstne informacije prinašajo. Relevantne so na vseh področjih v živinoreji, agronomiji, gozdarstvu, mikrobiologiji in imajo velik potencial v podnebnih spremembah in okolju ter zdravstvenem varstvu.

Prispevek SDI na področju živalskih genskih virov omogoča vpogled v genom osebka, kar omogoča boljše razumevane izražanja lastnosti in uporabo informacij v rejskih programih. Najbolj aktualne so seveda lastnosti, ki so povezane s podnebnimi spremembami in prilagodljivostjo genskih virov na te spremembe, lastnostmi odpornosti ter strukturo populacij in monitoringom genetske raznovrstnosti.

V začetku letošnjega leta (2022) je kar 32 organizacij in posameznikov v odprtem pismu pozvalo CBD (Konvencija o biološki raznovrstnosti) k pristopu reševanja vprašanj o izmenjavi in odprtem dostopu do SDI. Nagojski protokol namreč zadeva dostop do genskih virov in pošteno ter pravično delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe ter zagotavlja pregleden pravni okvir za izvajanje enega od treh ciljev Konvencije o biotski raznovrstnosti. Želja vseh držav je doseči strinjanje v uporabi, dostopnosti in upravljanju SDI, ki bi omogočalo sestavo večjih informacijskih zbirk in lažjo identifikacijo novo zbranega materiala.