Razstava izbranih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali na sejmu AGRA

Na letošnjem 61. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki je potekal med 26. – 31. avgusta 2023, je Javna služba nalog genske banke v živinoreji z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakulteta Univerze v Ljubljani sodelovala z izvedbo strokovne razstave izbranih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali in predstavljala svoje aktivnosti.

Tudi tokrat je razstavo finančno podprla Mreža za podeželje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s sredstvi Tehnične pomoči Programa razvoja podeželja 2014-2020. Na razstavnem prostoru izbranih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali nas je na dan odprtja sejma, v soboto, 26.08.2023, obiskala predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar z delegacijo ter ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko.

Na sejemskem prostoru D2 je bilo predstavljenih 5 vrst domačih živali oziroma 6 slovenskih avtohtonih pasem. Poleg promocije pasem in pomena ohranjanja avtohtonih pasem obiskovalcem predstavljali izdelke avtohtonih pasem. Obiskovalci so lahko okušali mesnine krškopoljskega prašiča (Totter Ciril iz Bele krajine), sir iz mleka bovške ovce (Vučji ogrizek iz Bele krajine), sir iz mleka drežniške koze (kmetija Kravanja iz Bovca) ter med in medene izdelke kranjske čebele (Medene zgodbe iz Fokavcev). Društvo solčavskih filcark Bicka je predstavilo polstene izdelke iz volne jezersko-solčavske ovce. Velik poudarek namenjamo izobraževanju otrok o pasmah, njihovih značilnostih in izdelkih posameznih pasem s pomočjo različnih slikovnih gradiv z motivi pasem, iger in pobarvanke. V razstavnem prostoru izvajamo različne delavnice za otroke. S pomočjo papirja si izdelajo žival avtohtone pasme po izbiri. Sodelavki iz KGZS Zavod Nova Gorica demonstrirata mikanje volne in predstavljata značilnosti volne različnih pasem, ki jih lahko obiskovalci tudi otipajo. 

Obiskovalci so si lahko ogledali: kravo s teletom pasme cikasto govedo (rejec: Janez Senegačnik), koze in kozla pasme drežniška koza (rejec: Blaž Kravanja), ovce in ovna belokranjske pramenke (rejec: Izidor Grabrijan), ovce pasme bovška ovca (rejec: Izidor Grabrijan), kokoši in petelina pasme štajerska kokoš (Biotehniška fakulteta) in delavke z matico kranjske čebele (Mitja Nakrst). Ob razstavi živali so bila za obiskovalce razstave pripravljena strokovna gradiva s podrobnejšimi informacijami razstavljenih pasem in glavnih vsebin dela Javne službe nalog genske banke v živinoreji.

V nedeljo, 27.08.2023, je tradicionalno potekal dan slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. V ta namen je v maneži potekala predstavitev avtohtonih pasem, ki so bile razstavljene v okviru Javne službe. V maneži so bile pasme in njihova ogroženost tudi predstavljene, prav tako tudi njihove reje.  Dogodka se je udeležil tudi državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Darij Krajčič. Po predstavitvi pasem in kmetij v maneži je sledila slavnostna podelitev priznanj rejcem, ki so razstavljali slovenske avtohtone pasme domačih živali. Priznanja je rejcem izročila predstavnica Pomurskega sejma.

Tudi v letošnjem letu smo del prostora namenili najmlajšim obiskovalcem, s postavitvijo otroškega kotička. V njem so otroci sestavljali, risali in barvali živali avtohtonih pasem. Otroci so se lahko preizkusili tudi z delom na statvah ali v mikanju volne.  Otroci, ki so se aktivno vključili v igre v otroškem kotičku so prejeli promocijske nagrade: zvezke z oblikovanimi platnicami na temo avtohtonih pasem, barvice in nahrbtnike z logotipom Javne službe, igro Spomin, karte Črni Peter.

Tako kot vsa leta doslej, je tudi letošnja razstava izbranih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali bila deležna izjemno velikega zanimanja tako med stroko kot med naključnimi obiskovalci sejma. Spodbudno je dejstvo, da ljudje veliko bolje prepoznavajo slovenske avtohtone pasme in njihove izdelke kot pred leti, ko smo z razstavo šele začeli.