Razstava avtohtonih pasem domačih živali na sejmu AGRA2021

V Gornji Radgoni je med 21. in 26. avgustom 2021 potekal 59. mednarodno kmetijsko-živilski sejem AGRA. V hali D2 je svoje delo predstavila Javna služba nalog genske banke v živinoreji, ki na sejmu AGRA sodeluje že od leta 2010. Letos smo organizirali že 11. razstavo slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Pri promociji rabe slovenskih avtohtonih pasem preko njihovih izdelkov smo k sodelovanju povabili tudi Rejske organizacije (društva) in njihove rejce, ki so se predstavili na razstavnem prostoru s svojo dejavnostjo in izdelki, ki izvirajo od slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.

V letu 2021 so bile na razstavnem prostoru Javne službe nalog genske banke v živinoreji razstavljene in predstavljene naslednje pasme: cikasto govedo (plemenska krava – bikovska mati), jezersko-solčavska ovca (trop plemenskih ovc in plemenski oven), belokranjska pramenka (trop plemenskih ovc in plemenski oven), drežniška koza (plemenske koze  in plemenski kozel), štajerska kokoš (kokoši, petelin) ter kranjska čebela v razglednem panju. Z izvedbo razstave živali in prikazom rabe skozi izdelke širimo ozaveščenost o vlogi in pomenu slovenskih avtohtonih pasem domačih živali.