Razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali na sejmu AGRA – 2022

Na jubilejnem 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni, ki je potekal od 20. – 25. avgusta 2022, je Javna služba nalog genske banke v živinoreji z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakulteta Univerze v Ljubljani tradicionalno, 12. zaporedno leto sodelovala z izvedbo strokovne razstave izbranih slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Predstavljenih je bilo 5 vrst domačih živali oziroma 6 slovenskih avtohtonih pasem:

 • Cikasto govedo je predstavljala rejka Olga Pirš, Zgornji Tuhinj 9, 1219 Laze v Tuhinju. Predstavljena je bila plemenska krava s teličko.
 • Drežniško kozo je razstavljal rejec Blaž Kravanja iz Bovca. Rejec je na stojnici nudil v pokušino in prodajo mlečne izdelke.
 • Oplemenjena jezersko-solčavska ovca je bila predstavljena s kmetije Uroš Macerl, Ravenska vas 38, 1410 Zagorje ob Savi.
 • Istrska pramenka je bila predstavljena s kmetije Rebeka Leskovic, Gabrče 6, 6224 Senožeče.
 • Štajersko kokoš (kokoši, petelina) je razstavljal Oddelek za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.
 • Kranjsko čebelo je razstavljalo čebelarstvo Cvet iz Doba pri Domžalah, ki je predstavljalo tudi bogato paleto svojih izdelkov.

Na razstavnem prostoru nas je na dan odprtja sejma, v soboto 20.08.2022, obiskal predsednik Republike Slovenije Borut Pahor z delegacijo ter ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko.

V nedeljo, 21.08.2022, je tradicionalno potekal dan avtohtonih pasem domačih živali. Po predstavitvi pasem in kmetij v maneži, je sledila slavnostna podelitev priznanj vsem rejcem, ki so razstavljali slovenske avtohtone pasme domačih živali.

Vse bolj je prisotno zavedanje, da je dolgoročno ohranjanje slovenskih avtohtonih pasem mogoče doseči le z njihovo trajnostno rabo. Avtohtone pasme postajajo vse bolj prepoznavne tudi v gastronomski in kulinarični ponudbi, kjer je vedno večji poudarek na lokalni hrani in surovinah. Zato smo tudi v letošnjem letu povabili k sodelovanju rejce, ki se ukvarjajo s prirejo in predelavo izdelkov avtohtonih pasem (meso, mleko, volna, med…). V sklopu ponudbe raznovrstnih izdelkov avtohtonih pasem so se na sejmu predstavili:

 • rejec Totter Ciril, Griblje 13, Gradac – reja krškopoljskih prašičev in vključenost v ark mrežo
 • kmetija Kravanja iz Bovca – ponudba mlečnih izdelkov prirejenih iz mleka drežniških koz
 • kmetija Grabrijan – Vučji Ogrizek iz Bele Krajine – promocija ter ponudba mlečnih izdelkov prirejenih iz mleka bovških ovc
 • čebelarstvo Cvet iz Doba pri Domžalah – različni čebelji izdelki, vzreja čebeljih matic
 • Medene zgodbe iz Fokovcev, različni čebelji izdelki, zeliščno-medena mazila
 • Bicke iz Solčave – raznovrstna ponudba polstenih volnenih izdelkov iz volne jezersko solčavske ovce

Otroški kotiček je bil namenjen najmlajšim obiskovalcem. Z namenom prepoznavanja avtohtonih pasem smo prostor opremili s fotografijami vseh 14 avtohtonih pasem v Sloveniji. V njem so otroci risali živali avtohtonih pasem ter se igrali igro Črni Peter in Spomin. Obe igri je pripravila Javna služba nalog genske banke v živinoreji na temo slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. Otroci, ki so se aktivno vključili v igre v otroškem kotičku, so prejeli promocijske nagrade: zvezke z oblikovanimi platnicami na temo avtohtonih pasem, barvice in nahrbtnike z logotipom Javne službe. Otroci so lahko sodelovali tudi v nagradni igri ter pustili kontakt. Sodelovalo je več kot 120 udeležencev. Zadnji dan sejma smo izžrebali nagrajenko, ki je po pošti prejela kremni med, ki ji ga je poslala gospa Mojca Anzeljc – Medene zgodbe.