12. strokovni posvet Javne službe nalog genske banke v živinoreji 2017

Javna služba nalog genske banke v živinoreji 30. novembra 2017 v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok prireja strokovni posvet ‘Avtohtone pasme domačih živali in upravljanje območij visoke naravne vrednosti‘. Program posveta bo predvidoma potekal od 9. do 15. ure.

Na letošnjem, že 12. posvetu, bomo predstavili izbrane dejavnosti Javne službe nalog genske banke v živinoreji v letu 2017, osrednja tema pa bo posvečena presečnim učinkom sočasne rabe avtohtonih pasem domačih živali in upravljanja območij visoke naravne vrednosti. Ogledali si bomo NR Škocjanski zatok, kjer v upravljanje območja vključujejo tudi rabo domačih živali. Nato nam bodo domači in tuji predavatelji predstavili pester nabor aktualnih tematik:

 • Ohranjanje vodovarstvenih območij in biotske raznovrstnosti z avtohtonimi pasmami
  Valerija Hima, Park Prirode Lonjsko Polje, Kraplje, Hrvaška
 • Vpetost avtohtonih pasem v ohranjanje krajin in turizem
  Gordan Šubara, AZRRI: Agencija za ruralni razvoj Istre, Pazin, Hrvaška
 • Vloga avtohtonih pasem pri ohranjanju goratih območij
  Davorin Koren, Triglavski narodni park
 • Avtohtone pasme in kulturna kraijna
  Boris Grabrijan, Krajinski park Kolpa

Tudi letos bomo poseben poudarek posveta namenili podelitvi statusov na novo sprejetih kmetij in organizacij, ki bodo prejele status ark kmetij oziroma ark središča (www.ark.si). Podeljen status pomeni priznanje izvornosti pasem živali, predvsem pa pomembne vloge reje pri ohranjanju biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji. Ark kmetije in ark središča so prvi primeri ohranjanja avtohtonih pasem v živem, ki so v slovenskem prostoru pod skupnimi pravili odprti tudi za javnost.

Želeli bi vas osebno povabiti na Strokovni posvet. Na voljo smo vam tudi za druga vprašanja (danijela.bojkovski(at)bf.uni-lj.si in gasan.osojnik(at)bf.uni-lj.si).

Prosimo, da svojo udeležbo sporočite najkasneje do 27. novembra na genska.banka(at)bf.uni-lj.si. Kotizacije za dogodek ni. V prijavi sporočite tudi, ali se boste udeležili kosila na koncu dogodka (potrebno doplačilo v višini 7€).

Veselimo se srečanja z vami v NR Škocjanski zatok!