Strokovni posvet 2014

 

Predstavniki Javne službe nalog genske banke v živinoreji na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že od leta 2006 organiziramo enodnevni Strokovni posvet o stanju živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu. Posvet v letu 2014 je bil v ponedeljek, 29. septembra, na dan Evropske kmetijske biotske raznovrstnosti in se je odvijal na kmetiji Janhar v Hrašah 46 pri Smledniku.

Vabilo

GRADIVO POSVETA

 Metode selekcije v konjereji (doc. dr. Klemen Potočnik)

 Uporaba metod za ohranjanje genskih virov (prof. dr. Ante Ivanković)

 Genetska karakterizacija – čistost pasem /primer lipicanski konj (prof. dr. Peter Dovč)

 Primer reje posavskega konja (družina Hotko)

 Primer reje lipicanskega konja (kobilarna Hosta)

 Primer reje slovenskega hladnokrvnega konja (družina Gorc)