Strokovni posvet 2013

V ponedeljek, dne 30. septembra 2013 je na Čebelarski zvezi Slovenije, Brdo 8, Lukovica potekal posvet »Ohranjanje biotske raznovrstnosti v živinoreji«. Letošnji posvet je potekal v sodelovanju Javne službe nalog genske banke v živinoreji z ZOO Ljubljana. Živalski vrt Ljubljana je želel s projektom "Izobraževalna kmetija v ZOO Ljubljana" ljudem približati avtohtone pasme domačih živali in zvišati nacionalno zavest o pomenu kmetovanja s slovenskimi pasmami za ohranitev biotske raznovrstnosti slovenske kulturne krajine. Projekt se je izvajal s pomočjo sklada Švicarski prispevki združeni Evropi. Delo o pomenu slovenskih avtohtonih pasem in njihovi predstavitvi javnosti poteka tudi po končanem projektu.

Vsakoletni posvet skušamo organizirati v času Evropskega dneva kmetijske biotske raznovrstnosti, ki je na dan Sv. Mihaela (29. september). Ker je bil letos ta dan nedelja, je posvet potekal v ponedeljek.

Vabilo

GRADIVO POSVETA

Genetske karakteristike kranjske čebele (Peter Dovč)

Vzpostavitev čebeljih celičnih linij in standardiziranih in vitro testov za oceno škodljivih učinkov strupov in okužb na čebele (Mojca Narat)

Vedenjske in fiziološke posebnosti kranjske čebele (Gordana Glavan/Janko Božič)

Pravila Petra Glavarja za čebelarsko vrtnarsko šolo na Lanšprežu iz leta 1781 (Andrej Šalehar)

Bovška ovca ("Perspektiva naše kmetije z bovško ovco") (rejec Urban Škander)

Istrska pramenka ("Predstavitev mlečne prireje in trženje") (rejec Bruno Korošec)

Ark kmetija, pravila in pogoji (Danijela Bojkovski)

Predstavitev izobraževalne kmetije v ZOO Ljubljana (Ana Bordjan)