Strokovni posvet 2011

V sredo, dne 7. decembra 2011, je v Viteški dvorani - Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete potekal Strokovni posvet "Stanje živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu".

VABILO

GRADIVO POSVETA:

Stanje biotske raznovrstnosti v živinoreji v Sloveniji v letu 2010 (Metka Žan Lotrič, mag. Danijela Bojkovski, prof. dr. Drago Kompan, prof. dr. Andrej Šalehar)

Zgodovinski viri o podporah v živinoreji in ohranjanju pasem. Izbrani primeri-do leta 1945 (prof. dr. Andrej Šalehar, mag. Danijela Bojkovski, Metka Žan Lotrič, prof. dr. Drago Kompan)

Ohranjanje avtohtonih pasem – QUO VADIS? (prof. dr. Drago Kompan)

Kaj podpira SLO v EU na področju ohranjanja ŽGV? (Peter Nagode, MKGP)

Novosti v novi uredbi za podpore na področju biotske raznovrstnosti v živinoreji (slovenska verzija) (Predlog  nove uredbe EU 2014-2020) (H. Schulte-Coerne)

Podpora biotski raznovrstnosti v živinoreji v Nemčiji (slovenska verzija) (H. Schulte-Coerne)

Podpore v nekaterih  državah v Evropski regiji (doc. dr. Marija Klopčič, prof. dr. Drago Kompan)