Strokovni posvet 2007

Na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete je  v petek, 25. maja 2007 potekal  enodnevni strokovni posvet »STANJE ŽIVALSKIH GENSKIH VIROV V SLOVENSKEM KMETIJSTVU V LETU 2006«.

Program:

Kmetijski živalski genski viri v Sloveniji v letu 2006 – register pasem z zootehniško oceno

   Splošen pregled (prof. dr. Andrej Šalehar)

   Zootehniška ocena (prof.dr. Milena Kovač)

Indikatorji biotske raznovrstnosti v živinoreji v Sloveniji

Geografija staleža in pasem govedi v letu 2006 v Sloveniji (doc. dr. Silvester Žgur, mag.Bojkovski Danijela, mag. Marjana Drobnič)

Ohranjanje slovenskih zaščitenih posebnih živalskih proizvodov (dr. Marija Klopčič)

Genetska variabilnost in genetske rezerve (dr. Špela Malovrh)

Ex-situ ohranjanje živalskih genskih virov – depozitorij tkiv (doc. dr. Simona Sušnik, dr. Aleš Snoj, dr. Tanja Kunej, dr. Andrej Razpet, Vida Štuhec, prof. dr. Peter Dovč)

Pasemski standardi

   Krškopoljski prašič (dr. Špela Malovrh, prof. dr. Milena Kovač, Andrej Kastelic)

   Slovenske tradicionalne pasme kokoši (prof.dr. Antonija Holcman, dr. Dušan Terčič)

Nekateri novi zgodovinski viri o nastanku lipicanskega konja (dr. Klemen Potočnik,   prof. dr. Andrej Šalehar)

ERFP PROJEKT: Current status of the Brahycerous cattle populations in the south eastern European countries and strategies for their sustainable conservation- ohranjanje In-situ: pregled stanja v južnovzhodnih evropskih državah  (doc.dr. Drago Kompan, Angela Cividini)

Nova podatkovna zbirka o biotski raznovrstnosti – EFABIS (evropski informacijski sistem biotske raznovrstnosti kmetijskih živali)  (Gregor Gorjanc, doc.dr. Drago Kompan)

Biotska raznovrstnost kmetijskih živalskih genskih virov – prednosti in ukrepi – FAO, Interlaken, predsedovanje Slovenije (prof.dr. Andrej Šalehar, doc.dr. Drago Kompan, Angela Cividini, Viktor Krek)