Sodelavke in sodelavci

Vodja Javne službe nalog genske banke v živinoreji
Danijela Bojkovski
Dušan Birtič
Domen Drašler
Špela Malovrh
Klemen Potočnik
Metka Žan Lotrič
Mojca Simčič
Dušan Terčič
Silvester Žgur
Simon Horvat
Barbara Luštrek