Slovenski toplokrvni konj

Pasma splošno

Pasma
Slovenski toplokrvni konj
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
ne

Imena pasme

Sloven.
Slovenski toplokrvni konj
Angl.
Slovenian warm-blooded horse

Uporaba

Opis uporabe
Slovenski toplokrvnih konj je tip modernega športnega konja, ki je primeren predvsem za preskakovanje ovir, pa tudi za dresurno jahanje in vprego ter vse zvrsti ljubiteljskega konjeništva.
Stopnja rabe
lokalna

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20052
20062
20072
20081
20091
20102
20112
20122
20132
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
201412241
201512241
201612241
201712241
201812241
201912241
202012241
202111241
202211241
202311141
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
V Sloveniji reja toplokrvnih konj nima posebej dolge tradicije. V devetnajstem in prvi polovici dvajsetega stoletja so rejci v posameznih rejskih okoliših - Ljutomer, Šentjernej, sicer redili toplokrvne konje, vendar so rejo povsem opustili in se preusmerili v rejo kasača. Vse do začetka devetdesetih let je bila reja toplokrvnih konj zgolj sporadična. Rodovniška služba je registrirala le posamezne žrebce in kobile in število pri nas zrejenih žrebet je bilo zanemarljivo. Edina izjema je bila manjša populacija hanoveranskih kobil, ki jih je, v tesnem sodelovanju z matično rejsko organizacijo, redil Konjerejski center Krumperk. Po osamosvojitvi Slovenije se je večje število rejcev usmerilo v rejo modernih športnih toplokrvnih konj. Sprva so v populaciji rodovniških kobil prevladovale živali, ki so izvirale iz posameznih rejskih okolišev bivše Jugoslavije in nekaterih vzhodnoevropskih držav – Madžarske, Češke, Slovaške. Le malo je bilo kvalitetnih kobil rejsko in športno uveljavljenih pasem. Vse večja popularnost konjeniškega športa in konjeništva nasploh je bila razlog ustanavljanju posameznih rejskih in konjeniških centrov – Grad Prestranek, SKŠ Grm, katerih cilj je bila, med ostalimi, tudi reja kvalitetnih športnih konj. Tej usmeritvi so sledili tudi posamezni rejci, tako da se je z nakupi v tujini, doslej pri nas izoblikovala manjša populacija plemenskih živali, ki ustrezajo rejskemu cilju (Rejski program, 2011).
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena po vsej državi.

Rejski program

Potrjen in veljaven
1.1.2011
Nosilec rejskega programa
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Rejski cilji
Rejski cilj je skladen, eleganten, plemenit toplokrvni konj večjega okvira, dobrohotnega karakterja in živahnega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, ki je primeren predvsem za preskakovanje ovir, pa tudi za dresurno jahanje in vprego ter vse zvrsti ljubiteljskega konjeništva
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Pasma je v nastajanju in v fazi konsolidacije, načrt izvedbe tega ukrepa dodati v rejskem programu.
Dolgoročni
Uvesti testiranja (primerljiva s tujimi populacijami toplokrvnih konj) in pripraviti metodiko za rutinsko napovedovanje plemenskih vrednosti za lastnosti, ki so navedene v selekcijskih ciljih.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200590039017
200680035016
200780032614
200880022916
200980022913
201074040210
201189041010
201211004009
201311204008
2014120040010
201512004006
201611004205
201710003305
201811003308
20199803027
20208503029
20217501506
20227301487
20237641514
Viri
Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi ter oceno staleža populacije posreduje Veterinarska fakulteta, ki izvaja naloge STRP na področju vodenja rodovniške knjige.