Slovenski landrace linija 11

Pasma splošno

Pasma
Slovenski landrace linija 11
Skupina pasem
tradicionalna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
ne

Imena pasme

Sloven.
Slovenski landrace (linija 11)
Angl.
Slovenian landrace (line 11)

Uporaba

Opis uporabe
Slovenska landrace je srednje velika moderna mesnata pasma prašičev. Uporablja se kot maternalna pasma, kar pomeni, da je namenjena prireji mladic križank, ki se jih potem uporablja kot matere pitancem. To pasmo redijo reje, ki imajo status vzrejnega središča z nukleusom (vzrejajo čistopasemske živali), ali vzrejna središča, ki vzrejajo mladice križanke.
Stopnja rabe
razširjena

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20045
20055
20065
20075
20085
20095
20105
20115
20125
20135
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
201422233
201522233
201622233
201722233
201822233
201922233
202011133
202122233
202212133
202311133
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Pasma prašičev slovenska landrace – linija 11 izvira iz Švedske, Norveške in Danske. Po uvozu plemenskih prašičev pasme landrace iz Švedske v letu 1958 se je začela sodobna intenzivna reja prašičev v Sloveniji. Živali so se občasno uvažale iz Švedske, Norveške in Kanade.
Uvoz
Prvi uvoz živali te pasme je bil leta 1958.
Genetske razdalje
DA, na osnovi molekularnih (mikrosatelitov in SNP) označevalcev.
Ocene pasem in križanj
Primerna kot maternalna pasma v križanju.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Vzrejna središča za to pasmo so zdaj razširjena na območju Pomurja, Posavja in Ptuja.

Rejski program

Potrjen in veljaven
6.7.2018
Nosilec rejskega programa
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Rejski cilji
Cilj je izboljšati lastnosti plodnosti, materinske lastnosti, odpornost ter rast. V genetsko vrednotenje so zajete lastnosti: trajanje pitanja, debelina hrbtne slanine, velikost gnezda, interim obdobje, seski ter dolgoživost.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
DA, molekularni test na sindrom maligne hipertermije.
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj je 24 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
Ne
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Pasma je prilagojena na lokalno okolje.
Posebne (specialne) lastnosti
Pasmo odlikujeta dobra plodnost in materinski čut, saj so svinje zelo dobre matere. V gnezdih prihaja le do manjših izgub pujskov

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200414000490510222
200513471405510425
20061429639627132
20071219538545525
2008948730393724
2009876524963128
2010785021863229
2011739120323325
2012604015051527
2013502213671126
2014519812691226
2015450812121425
2016439512061324
2017450011841427
2018519812301031
2019485811841028
202048921314528
202149341415724
202246151241524
202333341006522
Viri
Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi posreduje Biotehniška fakulteta, ki izvaja naloge STRP. Oceno staleža čistopasemskih živali zajema tudi podmladek.