Slovenska srnasta koza

Pasma splošno

Pasma
Slovenska srnasta koza
Skupina pasem
tradicionalna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
ne

Fotografije

Imena pasme

Sloven.
Slovenska srnasta koza
Angl.
Slovenian alpine goat

Uporaba

Opis uporabe
Srnasta pasma koz je izrazito mlečna pasma. Tudi omišičenost kozličev za zakol je zadovoljiva.
Stopnja rabe
razširjena

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20034
20044
20054
20064
20074
20084
20094
20104
20114
20124
20134
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20142224
20152224
20162224
20172224
20182224
20192224
202022242
202122242
202222242
202322242
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Slovenska srnasta koza izvira iz Alp. V preteklosti je nastala z oplemenjevanjem različnih populacij koz s srnasto pasmo iz Nemčije in/ali Francije.
Genetske razdalje
Da, na osnovi označevalcev SNP.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena po celotnem območju Slovenije.

Rejski program

Potrjen in veljaven
01.01.2011
Nosilec rejskega programa
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Rejski cilji
Z rejskim programom skušamo ohraniti pasmo v njenem tipu, povečati populacijo in prirejo ter v čim večji meri preprečevati parjenje v sorodu. Hkrati želimo izboljšati gospodarsko pomembne lastnosti pasme kot so mlečnost, plodnost in rast. Rejski cilji so: povečati mlečnost ter vsebnost maščobe in beljakovin v mleku, izboljšati obliko vimena seskov, izboljšati lastnosti plodnosti (št.mladičev/jaritev=1,8) ter prirast kozličev do odstavitve (nad 250 g/dan).
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ne ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Ne.
Razmnoževanje
Čistopasemska parjenja v deležu 90 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
Ne.
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Preprečevanje parjenja v sorodstvu in spodbujanje rejcev k bolj intenzivni tehnologiji reje, predvsem v smislu povečanja mlečnosti.
Dolgoročni
Povečati intenzivnost odbire na izraženost materinskih lastnosti in mlečnosti ter s primernimi ukrepi vzpodbujati nove rejce k reji slovenske srnaste koze. Stabilizirati je potrebno zdravstveno stanje na področju virusnega artritisa encefalitisa.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Pasma je prilagojena na lokalno okolje.
Posebne (specialne) lastnosti
Specializirana mlečna pasma in ima dobro plodnost.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20034400138469
20045000118664
20054500130063
20064000139146
20074000132543
20084000135942
20094000147037
20104000159537
20114000132341
20124000134741
20134000151350
2014400012214790
2015400012934690
2016410014616890
2017400012547690
2018111510664990
201910229863690
2020104710014690
2021111610674990
2022120011594190
20231161113031
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali in število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi posreduje Druga priznana rejska organizacija v živinoreji za drobnico. Ocena staleža čistopasemskih živali do leta 2017 temelji na osnovi ocene populacije, od 2017 dalje pa je privzeto kot seštevek plemenic in plemenjakov.