Slovenska sanska koza

Pasma splošno

Pasma
Slovenska sanska koza
Skupina pasem
tradicionalna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
ne

Fotografije

Imena pasme

Sloven.
Slovenska sanska koza
Angl.
Slovenian saanen goat

Uporaba

Opis uporabe
Pasma je namenjena prireji mleka in kozličev. Pasma je primerna je tako za hlevsko kot za pašno rejo. Mleko se predeluje v sir in druge mlečne izdelke (albuminska skuta, sirotka). Meso kozličev je dodatni, a ne zanemarljiv, dohodek.
Stopnja rabe
razširjena

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20031
20041
20051
20061
20071
20081
20092
20102
20112
20122
20132
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20142224
20152224
20162224
20172224
20182224
20192224
202022242
202122242
202222242
202322242
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Sanska koza je dobila ime po reki in dolini Saanen v Švici, od koder izvira. Znano je, da je švicarska sanska pasma sodelovala pri oplemenjevanju domačih (predvsem belih) pasem koz povsod po Evropi, zato poznamo več sanski kozi podobnih pasem. Slovenska sanska koza je nastala z oplemenjevanjem domačih populacij koz (domača križana koza in bela balkanska koza) s sansko kozo iz Švice.
Genetske razdalje
Da, na osnovi SNP označevalcev.
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo in gospodarsko križanje.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena po celotnem območju Slovenije.

Rejski program

Potrjen in veljaven
01.01.2011
Nosilec rejskega programa
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Rejski cilji
Z rejskim programom skušamo ohraniti pasmo v njenem tipu, povečati populacijo in prirejo ter v čim večji meri preprečevati parjenje v sorodu. Hkrati želimo izboljšati gospodarsko pomembne lastnosti pasme kot so mlečnost (nad 700 kg/laktacijo), plodnost in rast. Izboljšati želimo obliko vimena seskov, lastnosti plodnosti (št.mladičev/jaritev=2,0) ter prirast kozličev do odstavitve (nad 250 g/dan).
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Ne.
Razmnoževanje
Čistopasemska parjenja v deležu 85 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
Ne.
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Preprečevanje parjenja v sorodstvu in spodbujanje rejcev k bolj intenzivni tehnologiji reje, predvsem v smislu povečanja mlečnosti.
Dolgoročni
Povečati intenzivnost odbire na izraženost materinskih lastnosti in mlečnosti ter s primernimi ukrepi vzpodbujati nove rejce k reji slovenske sanske koze. Stabilizirati je potrebno zdravstveno stanje na področju virusnega artritisa encefalitisa.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Pasma je prilagojena na lokalno okolje.
Posebne (specialne) lastnosti
Pasma je znana po dobri mlečnosti, odpornosti in prilagodljivosti

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200342003863285
200430004012785
200525004402785
200625003842485
200725004142885
200825004513385
200925004564085
201025005203485
201125005074085
201225005894485
201325006123285
201425005802785
201526006722485
201626006863185
201727007263385
20188548243085
20198157862985
20206356171885
20217277081985
20226256061985
202372570916
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali in število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi posreduje Druga priznana rejska organizacija v živinoreji za drobnico. Ocena staleža čistopasemskih živali do leta 2017 temelji na osnovi ocene populacije, od 2017 dalje pa je privzeto kot seštevek plemenic in plemenjakov.