Šarole

Pasma splošno

Pasma
Šarole govedo
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Šarole govedo
Angl.
Charolais
Fran.
Charolais

Uporaba

Opis uporabe
Je izrazito mesna pasma velikega okvira. Je pašno govedo in ga odlikuje velika sposobnost zauživanja hranilnih snovi. Primeren je za čistopasemsko rejo, pogosto se uporablja tudi za gospodarsko križanje kot terminalna pasma.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20033
20043
20054
20064
20074
20084
20094
20104
20114
20124
20134
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20144223
20154224
20164224
20174224
20184224
20194224
20204224
20214224
20224224
20234224
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Rodovniška knjiga od leta
Rodovniška knjiga v Franciji je bila vzpostavljena l. 1864
Izvor in razvoj pasme
Pasma izvira iz osrednje Francije.
Genetske razdalje
/
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo in zelo primerna za gospodarsko križanje kot terminalna pasma
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena po celotni Sloveniji.

Rejski program

Potrjen in veljaven
10.11.2020
Nosilec rejskega programa
Društvo rejcev govedi za meso Slovenije
Rejski cilji
V Sloveniji potrebujemo zaradi strukture kmetijskih zemljišč v Sloveniji tip živali, ki bo omogočal gospodarno rejo na absolutnem travinju in ob nestandardiziranih pogojih reje. V reje krav dojilj se vse bolj širi ekološki način reje, brez ali z minimalno uporabo energetsko bogate krme z njivskih površin. Pri rejah v čisti pasmi (vzrejni tip) želimo živali velikega okvirja z veliko zmogljivostjo in intenzivnostjo rasti, veliko konzumacijsko sposobnostjo ter dobrim izkoriščanjem paše. Potek telitev mora biti normalen, ženske živali morajo imeti dobro izražene materinske lastnosti. V času pašne reje do odstavitve naj teleta priraščajo preko 1.000 g/dan. Poseben poudarek dajemo tistim sekundarnim lastnostim zunanjosti, ki so pomembne za dolgo življenjsko dobo. Določen delež populacije šarole pasme odbiramo izključno za potrebe gospodarskega križanja (pitovni tip). Pri njih želimo odlično omišičenost (ocena 7 ali več), odlično klavno kakovost in kakovost mesa. Poseben poudarek je na lahkih telitvah.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj znaša 95 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Subvencioniranje nakupa novih linij (poreklo) plemenjakov iz drugih okolij zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu.
Dolgoročni
Povečati intenzivnost odbire na konzumacijsko sposobnost in materinske lastnosti (mlečnost). S subvencijami povečati delež osemenjevanja.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Posebne (specialne) lastnosti
Za pasmo je značilno velika konzumacijska sposobnost in odlično izkoriščanje paše. Odlikuje jo odlična klavna kakovost in kakovost mesa.

Lastnosti zunanjosti

Telesna masa (povprečje, kg)
biki: 1250 kg, krave: 850 kg
Opis
Je pasma velikega okvirja. Dlaka je lahko rahlo nakodrana. Ima širok smrček, parklji in rogovi so svetli, sluznice so rožnate barv. Rogovi so lahko prisotni, nekatere živali so lahko tudi genetsko brezrožne. Vrat je kratek in širok, prsni koš je globok in širok.
Barva
Enobarvno govedo, barva je bela do rahlo krem.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20037983204595
20048503454895
200516005405595
200617005505895
200723006002995
200829006505995
200930576945995
201042473235295
2011517539295
2012408041395
20134971109628195
20146830114030295
20157602120531495
201676594454495
201776144664995
201890614344895
201994476135695
2020103518077395
2021130309088895
2022131689349295
202313434106314195
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali posreduje Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi (v preglednici objavljamo glavni del RK) od 2010 dalje posreduje Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), od 2003-2011 je stalež posredoval Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Pogoji za vpis v rodovniško knjigo se spreminjajo, kar pojasnjuje nekatera nihanja v trendu velikosti populacije. Velika sprememba v staležu čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi v letu 2013 in 2015 je prav tako posledica spreminjanja pogojev za vpis v rodovniško knjigo.