Rjavo govedo

Pasma splošno

Pasma
Rjavo govedo
Skupina pasem
tradicionalna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Rjavo govedo
Angl.
Brown cattle

Uporaba

Opis uporabe
Rjava pasma je kombinirana pasma goveda z močnim poudarkom na prireji mleka. Danes se pasma vse bolj usmerja v intenzivno prirejo mleka na osnovi krmnega obroka, prirejenega na travinju. V zadnjih letih se povečuje tudi delež krav, ki so vključene v sisteme reje krav dojilj, s katerimi dobimo odstavljena teleta za nadaljnje pitanje. Rjavo govedo postaja vse pomembnejša pasma za ekološko prirejo mleka.
Stopnja rabe
razširjena

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20035
20045
20055
20065
20075
20085
20095
20105
20115
20125
20135
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
201444444
201544444
201643334
201743334
201843334
201943334
202043334
202143334
202243334
202343334
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Rjavo govedo izvira iz Švice, razširjeno je bilo tudi v avstrijskih deželah Vorarlberg in Tirolska ter na Bavarskem v Nemčiji. Napredni rejci in graščinska posestva v Sloveniji so plemensko rjavo govedo kupovali zlasti v pokrajini Montafon v deželi Vorarlberg, ker je veljalo za bolj mlečno. Rjavo pasmo so v Sloveniji začeli načrtno uvajati na začetku 20. stoletja, ko so začeli s to pasmo pretapljati lokalne populacije govedi. Najbolj se je razširila na Dolenjskem, na Krasu in na Goriškem. Na Goriškem, ki je bilo v času med obema vojnama pod Italijo, so uvajali rjavo govedo iz Švice in Tirolske. V 60. letih 20. stoletja se je začelo masovno oplemenjevanje rjave pasme z ameriško rjavo pasmo, ki je že bila izrazito mlečna pasma.
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo in križanje z mesnimi pasmami.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena skoraj po celotnem območju Slovenije, najbolj na Primorskem, v delu Ljubljanske kotline, na Notranjskem, Dolenjskem, Savinjskem in Šaleškem.

Rejski program

Potrjen in veljaven
01.01.2011
Nosilec rejskega programa
Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije
Rejski cilji
Rejski cilji so: mlečnost: nad 8.000-4,2-3,5 (BB,AB); masa nad 600 kg, višina vihra med 138-145 cm, molznost 2-3,6 l/min; izenačeno, dobro pripeto vime, korektne noge; zdravje vimena, majhno število somatskih celic, dobra omišičenost, izboljšanje klavne kakovosti, povečanje konzumacijske sposobnosti, dobra plodnost, velika življenjska prireja.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Test na kapa kazein
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj znaša 70 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Zmanjševanje inbridinga in ohranjanje genetske variabilnosti proizvodnih in sekundarnih lastnosti.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Rjavo govedo odlikuje velika prilagodljivost skromnejšim razmeram reje.
Odpornost in robustnost
Živali pasme rjavo govedo odlikuje dolgoživost, odpornost in odlično izkoriščanje voluminozne krme.
Posebne (specialne) lastnosti
Temni parklji omogočajo uspešno pašo tudi na kamnitih kraških tleh.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200375000345005275
200473400338005870
200562400315006570
200657500292005870
200752400267007470
200849150246008270
200946493228259470
201044408213194270
2011412831027470
201238716972370
2013362988825116970
2014344008438120070
2015329777993123770
20163153077322670
20172947574262770
20182686773582370
20192504183102470
202023847123072170
202122771118142870
202221147110392670
202319189105122170
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali posreduje Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi (glavni del) od 2011 dalje posreduje Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), od 2003-2010 je stalež posredoval Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Pogoji za vpis v rodovniško knjigo se spreminjajo, kar pojasnjuje nekatera nihanja v trendu velikosti populacije. Velika sprememba v staležu čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi med leti 2011 in 2015 je prav tako posledica spreminjanja pogojev za vpis v rodovniško knjigo.