Posavski konj

Pasma splošno

Pasma
Posavski konj
Skupina pasem
avtohtona
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Fotografije

Imena pasme

Sloven.
Posavski konj
Engl.
Posavje horse

Uporaba

Opis uporabe
Reja posavskih konj je pretežno ekstenzivna. V času vegetacije je večji del populacije na paši. V veliki meri se ta pasma konj redi za vzrejo klavnih žrebet. Pasmo odlikuje dobra klavnost, zato se uporablja tudi za prirejo mesa in mesnih izdelkov. V rejah, kjer se ukvarjajo z intenzivnejšim pitanjem žrebet, le-te dodatno krmijo z močno krmo. Konje uporabljajo za lažja kmetijska opravila na polju in v gozdu ter za rekreativne namene in v turizmu, zlasti v vpregi. Konji so manj zahtevni za šolanje in hitro sprejmejo delo pod sedlom in v vpregi. Velik delež konj se lahko izšola za aktivnosti in terapije s pomočjo konja.
Stopnja rabe
lokalna

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20051
20061
20071
20082
20092
20102
20112
20122
20133
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20141221
20151231
20161231
20171231
20181231
20191231
20201221
20211221
20221221
20231221
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Rodovniška knjiga od leta
1993
Izvor in razvoj pasme
Izvira iz populacije avtohtonih konj v tipu manjšega hladnokrvnega konja iz področja Posavja, ki so jo kmetje bolj ali manj nenačrtovano oplemenjevali (melioracijsko križanje) s konji različnih, večinoma hladnokrvnih pasem. Od sredine 20. stoletja dalje so na oblikovanje posavskega konja vplivali predvsem konji tipa belgijski križanec. Ime pasme se nanaša na izvorno slovensko rejsko področje – Posavje (Brežice, Krško, Sevnica).
Genetske razdalje
DA, na osnovi analize SNP.
Ocene pasem in križanj
Pasma je primerna za čistopasemska parjenja.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Posavskega konja tradicionalno redijo na območju Posavja (kar 2/3 konj je rejenih v Posavju), zlasti na območju Krškega polja in Brežic. Ostale reje se nahajajo v Kočevski, Notranjski in Gorenjski regiji. Posamezne črede lahko najdemo tudi v preostalih slovenskih regijah, tako da je reja razširjena po celotni Sloveniji.

Rejski program

Potrjen in veljaven
13.12.2010
Nosilec rejskega programa
Slovensko združenje rejcev konj pasme posavec
Rejski cilji
Rejski cilj je skladen, hladnokrvni konj, manjšega okvira, čvrste konstitucije dobrohotnega karakterja in razmeroma živahnega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, ki je primeren za vprego pa tudi za delo pod sedlom.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
Čistopasemska parjenja.
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
Ne.
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Preprečevanje parjenja v sorodu, nadgradnja informacijskega sistema, modernizacija rejskega dela.
Dolgoročni
Uvesti testiranja (primerljiva s hrvaško populacijo te pasme in skladno s tujimi populacijami hladnokrvnih konj) in pričeti z odbiro na osnovi plemenskih vrednosti.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Lahko se prilagodi skromnim pogojem reje in prehrane.
Posebne (specialne) lastnosti
Dobra klavnost, hitra rast, zgodnja zrelost.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200566825349100 %
200663025050100 %
200780044069100 %
200880043475100 %
200990046586100 %
2010105054596100 %
2011126062091100 %
2012156057094100 %
2013155066090100 %
2014172068095100 %
2015170066095100 %
2016175066095100 %
2017182068696100 %
2018188069596100 %
20191890770101100 %
2020191070096100 %
20211980730103100 %
20221995735105100 %
20232224731107100 %
Viri

Genska banka

In situ

LetoUkrepŠtevilo plemenicŠtevilo plemenjakovŠtevilo rejcev
2021Podpore »de minimis«9080
2022Podpore »de minimis«1212
2023Podpore »de minimis«66

Ex situ

In vitroSemeZarodkiJajčne celiceSomatske celiceDNK
LetoŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženski
20201084
2021108437371720
2022108437371720