Pietrain

Pasma splošno

Pasma
Pietrain
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Pietrain
Angl.
Pietrain

Uporaba

Opis uporabe
Pasmo uporabljamo kot terminalno pasmo v tro- ali štipasemskem križanju. Je izredno mesnata pasma.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20042
20051
20061
20071
20081
20091
20101
20111
20121
20131
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
2014411213
2015411213
2016411213
2017411213
2018411213
2019411213
2020411213
2021411213
2022411213
2023411213
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
To je belgijska pasma prašičev, ki je nastala ob koncu prve svetovne vojne. Natančen nastanek pasme ni znan. Pasma je postala pomembna v šestdesetih letih, najpogosteje se uporablja za križanja.
Uvoz
Živali pasme pietrain smo uvozili leta 1982 iz Avstrije.
Genetske razdalje
/
Ocene pasem in križanj
Pasmo uporabljamo v tro- ali štiripasemskem križanju.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasmo vzrejajo v Sloveniji le v eni reji.

Rejski program

Potrjen in veljaven
6.7.2018
Nosilec rejskega programa
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Rejski cilji
Rejski cilj je izboljšati rastnost, mesnatost, odpornost. V genetsko vrednotenje so zajete lastnosti: trajanje pitanja, debelina hrbtne slanine, število seskov ter dolgoživost.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Da, molekularni test na sindrom maligne hipertermije.
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj znaša 96 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Selekcije in reprodukcije pasme na farmah ni več, selekcija pasme je bila prenesena na kmetije. Ukrepi bodo usmerjeni v povečanje populacije ter vključitev v gensko banko. V populaciji ves čas vzdržujemo minimalni inbriding v populaciji . .
Dolgoročni
Dolgoročni ukrepi zajemajo selekcijo na pitovne in klavne lastnosti, vključitev kakovosti mesa med cilje selekcije.

Lastnosti zunanjosti

Telesna masa (povprečje, kg)
Odrasli merjasci: 240 - 260 kg; svinje: 220 - 240 kg.
Opis
Prašiči te pasme so srednje velikosti. Glava je lahka in majhna, telo pa srednje dolgo in pravokotne oblike. Izrazite šunke in plečeta ter širok hrbet so poglavitne zunanje značilnosti te pasme. Zaradi izrazite omišičenosti lahko opazimo rahlo nagubano kožo trupa.
Barva
To je bela pasma prašičev s črnimi lisami različnih velikosti in oblik. Črne lise so svetlo obrobljene s črno kožo, prekrito z belimi ščetinami.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20049091508976
200510106811486
200663471115100
200767682124100
200871077125100
200981892104100
20108649112396
20117828710290
20128459210298
2013812978098
2014760826080
2015522575688
2016455365295
20173182640971
20182782655911
20193013060941
202035836601001
20213614556931
20224625643961
20233734750801
Viri
Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi posreduje Biotehniška fakulteta, ki izvaja naloge STRP. Oceno staleža čistopasemskih živali zajema tudi podmladek.