Oplemenjena jezersko-solčavska ovca

Pasma splošno

Pasma
Oplemenjena jezersko-solčavska ovca
Skupina pasem
avtohtona
Pasma v reji tudi izven Slovenije
ne

Fotografije

Imena pasme

Sloven.
Oplemenjena jezersko-solčavska ovca
Engl.
Improved Jezersko-Solčava sheep

Uporaba

Opis uporabe
Pasma je primerna za intenzivno rejo za prirejo mesa in za gospodarsko križanje z mesnimi pasmami. Po romanovski pasmi je podedovala dobro plodnost, po jezersko-solčavski ovci ovci pa prilagojenost na naše okolje. Ovce imajo dober materinski nagon, zaradi česar je malo poginov pri jagnjetih.
Stopnja rabe
razširjena

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20035
20045
20055
20065
20075
20085
20095
20105
20115
20125
20135
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20143334
20153334
20163334
20173334
20183334
20193334
20203334
202123342
202223342
202323342
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Rodovniška knjiga od leta
2016
Izvor in razvoj pasme
Pasma je nastala z oplemenjevanjem jezersko-solčavske pasme z romanovsko pasmo, in sicer z namenom povečati velikost gnezda. Oplemenjevanje se je začelo v letu 1982. Pasma je uvrščena med slovenske avtohtone pasme od leta 2021 dalje.
Genetske razdalje
DA, na osnovi SNP analize.
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo in za gospodarsko križanje.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena po celotnem območju Slovenije.

Rejski program

Potrjen in veljaven
01.01.2016
Nosilec rejskega programa
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Rejski cilji
Rejski cilji pri oplemenjeni jezersko-solčavski pasmi ovc so usmerjeni v izboljšanje lastnosti plodnosti in rasti. V tropih z visoko genetsko vrednostjo je potrebno ohraniti doseženo genetsko odpornost proti TSE, kar pomeni ohraniti frekvenco alela ARR in zmanjšati frekvenco alela VRQ.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj je 70 %.
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
Ne.
Prenos zarodkov
v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Preprečevanje parjenja v sorodstvu in spodbujanje v usmeritev reje pasme s kontinuiranimi jagnjitvami.
Dolgoročni
Povečati intenzivnost odbire na izraženost materinskih lastnosti in lastnosti boljše plodnosti; odbira živali z izraženimi lastnosti dolgoživosti in ohraniti celoletno poliestričnost.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Prilagojenost na intenzivne pogoje reje. Prilagojene so za pašo na strmih planinskih pašnikih.
Odpornost in robustnost
Živali so dolgožive, odporne.
Posebne (specialne) lastnosti
Ovce imajo odlično plodnost. So zgodaj spolno zrele, celoletno plodne, z dobro izraženimi materinskimi lastnostmi. J
Posebne lastnosti izdelkov
Proizvodnja in predelava volne postaja vedno bolj tržno zanimiva.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200392000707220970 %
200460000697221070 %
200580000652219570 %
200670000527216870 %
200760000493011770 %
200860000463410670 %
200960000460910970 %
201060000491813870 %
201160000472215170 %
201260000459714370 %
201360000450111770 %
201455000391610670 %
201560000451611470 %
201660000477413070 %
201758000423811070 %
2018418040829870 %
2019414640489870 %
2020416340669770 %
20214684457810670 %
20225066494811870 %
202360175886131
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali in število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi posreduje Druga priznana rejska organizacija v živinoreji za drobnico. Ocena staleža čistopasemskih živali do leta 2017 temelji na osnovi ocene populacije, od 2017 dalje pa je privzeto kot seštevek plemenic in plemenjakov.

Genska banka

Ex situ

In vitroSemeZarodkiJajčne celiceSomatske celiceDNK
LetoŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženski
20211626
20221626