Oplemenjena bovška ovca

Pasma splošno

Pasma
Oplemenjena bovška ovca
Skupina pasem
neuvrščena
Pasma v reji tudi izven Slovenije
ne

Imena pasme

Sloven.
Oplemenjena bovška ovca
Angl.
Improved Bovec sheep

Uporaba

Opis uporabe
Namen reje je intenzivna prireja mleka. Pasmo odlikuje: velika mlečnost, funcionalnost vimena, zgodnja spolna zrelost in velika gnezda.
Stopnja rabe
lokalna

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
2017122
2018122
2019122
2020222
2021222
2022222
2023222
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Pasma je nastala z oplemenjevanjem avtohtone pasme bovška ovca z vzhodno-frizijsko ovco, ki izvira iz Nemčije in je ena najbolj mlečnih pasem ovc na svetu. Cilj oplemenjevanja je povečati okvir in izboljšati mlečnost pri bovški ovci.

Rejski program

Potrjen in veljaven
Ne.
Rejski cilji
Rejski cilji so usmerjeni v izboljšanje lastnosti plodnosti in mlečnosti.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
/
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Študija genetske raznolikosti populacije.
Dolgoročni
Na podlagi študije ukrepati glede rejskega programa.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Primernejša za intenzivno rejo v manjših tropih.

Lastnosti zunanjosti

Telesna masa (povprečje, kg)
75 kg
Opis
Živali so velikega okvirja. Po telesu imajo fino volno, rep je neporaščen. Imajo močno izražene očesne kosti.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20171200106232
20181098107226
201998296319
20201063104815
20211072104725
20221064103826
202390388221
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali in število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi (poseben razdelek v rodovniški knjigi pasme bovška ovca) posreduje Druga priznana rejska organizacija v živinoreji za drobnico. Ocena staleža čistopasemskih živali je seštevek plemenic in plemenjakov.