Nemški angus

Pasma splošno

Pasma
Nemški angus
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Nemški angus
Angl.
German angus
Nem.
Deutsch angus

Uporaba

Opis uporabe
Je specializirana mesna pasma. Odlikuje jo odlična klavna kakovost in sočno in mehko meso zaradi odlične marmoriranosti mesa.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20061
20071
20081
20091
20101
20111
20121
20131
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20144112
20154112
20164112
20174112
20184112
20194112
20204112
20214112
20224111
20234111
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Angus govedo je nastalo iz prvotne aberdeen angus pasme. Zaradi nekaterih posebnosti aberdeen angus pasme, se danes rejci odločajo in razlikujejo med črnim aberdeen angusom, rdečim angusom in nemškim angusom, pasmo ki je nastala s križanjem med aberdeen angusom in nekaterimi nemškimi pasmami (Rejski program za angus govedo v Sloveniji, 2020). Dominantna je črna barva, pojavlja se tudi prikriti recesiven gen za rdečo barvo. Pogosto se populaciji črnega (aberdeen angus) in rdečega angusa vzrejata kot samostojni pasmi, čeprav ju loči le homozigotnost za gen za barvo dlake.
Genetske razdalje
/
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo in križanje

Rejski program

Potrjen in veljaven
10.11.2020
Nosilec rejskega programa
Društvo rejcev govedi za meso Slovenije
Rejski cilji
Rejski cilji so pri vzrejnem tipu usmerjeni v: večji okvir z večjo zmogljivostjo rasti, večja konzumacijska sposobnost, dobro izkoriščanje paše. Normalen potek telitev, izražene materinske lastnosti. V času pašne reje do odstavitve: prirasti>800 g/dan. Lastnosti zunanjosti povezane z dolgoživostjo. Pri pitovnem tipu je poudarek na omišičenosti (ocena 7 ali več), klavni kakovosti in kakovosti mesa. Zaželene so lahke telitve.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
/
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200676303
200794342
2008176484
2009156599
201016165
201117271
201219779
201323789
2014275119
2015326141
2016395169
2017472185
2018517202
2019596237
2020709284
2021777; 90*RK62*RK
2022861; 83*RK335;59*RK91; 3*RK72
2023858; 76*RK337; 50*RK78; 2*RK156
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali ter število čistopasemskih plemenic in plemenjakov posreduje Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). * glavni del rodovniške knjige; ob priznanju rejskega programa leta 2020 podatke iz rodovniške knjige posreduje Kmetijski inštitut Slovenije (KIS).