Lisasto govedo

Pasma splošno

Pasma
Lisasto govedo
Skupina pasem
tradicionalna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Lisasto govedo
Angl.
Simmental

Uporaba

Opis uporabe
Lisasta pasma je kombinirana pasma govedi, ki se uporablja tako za prirejo mleka kot za prirejo kakovostnega mesa. Intenzivne hlevske reje so namenjene prireji mleka, manj intenzivne reje so kombinirane, torej namenjene prireji mleka in mesa. V času vegetacije so živali preko dneva tudi na paši. Nekatere črede z lisastim govedom so vključene v sistem reje krav dojilj, katerega cilj je prireja odstavljenih telet za nadaljnje pitanje.
Stopnja rabe
razširjena

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20035
20045
20055
20065
20075
20085
20095
20105
20115
20125
20135
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
201444444
201544444
201644444
201744444
201844444
201944444
202044444
202144444
202244444
202344444
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Lisasta pasma goveda izhaja iz populacije švicarskega simentalskega goveda, ki je nastalo v dolinah Simme in Saane (zahodna Švica). V drugi polovici 19. stoletja so začeli s kupovanjem in uvozom te pasme iz Švice v osrednjo Slovenijo. V Pomurje se je pasma razširila iz Madžarske.
Uvoz
Uvoz v Slovenijo v drugi polovici 19. st.
Ocene pasem in križanj
Pasma je primerna za čistopasemsko rejo.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je danes razširjena po večjem območju Slovenije, najbolj v savinjski, osrednjeslovenski in podravski regiji. Sicer je pasma razširjena po celem svetu.

Rejski program

Potrjen in veljaven
01.01.2011
Nosilec rejskega programa
Zveza društev rejcev govedi lisaste pasme Slovenije
Rejski cilji
Rejski cilji so usmerjeni v gospodarno prirejo mleka ter ohranitev vsaj najpomembnejših pitovnih in klavnih lastnosti. Dolgoročni cilj je telesna masa nad 700 kg, višina vihra 135-148 cm, molznost 2-3,6 l/min, prireja mleka nad 7000 kg, nad 4.0 % maščob in 3,5 % beljakovin. Povečevati želimo tudi delež genotipov kapa kazeina BB ali AB. Povprečen dnevni prirast telesne mase v pitanju do dosežene klavne zrelosti naj bi bil najmanj 1250 g/dan. Hkrati so cilji usmerjeni v dobro omišičenost, izboljšanje klavne kakovosti, povečanje konzumacijske sposobnosti, dobro plodnost, veliko življenjsko prirejo.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Da, izvaja se test na kappa kazein.
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj znaša 85 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Zmanjševanje stopnje inbridinga in ohranjanje genetske variabilnosti za obe proizvodni usmeritvi.
Dolgoročni
Zmanjševanje stopnje inbridinga, usmeritev pasme v sonaravne načine reje, tudi za prirejo kakovostnega mesa.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Posebne (specialne) lastnosti
V rejah krav dojilj je prisoten tudi dober materinski čut, dobra prilagodljivost na okolje ter lahke telitve vitalnih telet. So tudi dobre rejnice, saj poleg svojega teleta lahko vzrejajo še dodano tele od druge krave.

Lastnosti zunanjosti

Opis
Živali so rumenorjave do rdeče barve z večjimi ali manjšimi belimi lisami. Bela glava ali vsaj bela lisa na glavi je dominantna lastnost. Bela je tudi konica repa (čop). Sluznice, parklji in rogovi so svetli, živali so večjega okvirja

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200324000011000012585
200423600010850013685
200525000010900014285
200624540010360016285
20072370009700014285
20082323009260015985
20092284368828918085
20102260748649016785
2011220182 1598385
20122144921519185
201320951614208218285
201420958913933225185
201521496013740232385
20162177831351215685
20172148761397215785
20182068201467216185
20192053002408317785
20202038513848315185
20211996774105214085
20221922413943513285
20231807173865613485
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali posreduje Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi (v preglednici objavljamo glavni del RK) od 2011 dalje posreduje Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), od 2003-2010 je stalež posredoval Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Pogoji za vpis v rodovniško knjigo se spreminjajo, kar pojasnjuje nekatera nihanja v trendu velikosti populacije. Velika sprememba v staležu čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi v letu 2011 in 2019 je prav tako posledica spreminjanja pogojev za vpis v rodovniško knjigo.