Limuzin

Pasma splošno

Pasma
Limuzin
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Limuzin
Angl.
Limousin

Uporaba

Opis uporabe
Limuzin je izrazito mesna pasma srednje velikega okvirja. Pasma je odlična za izboljševanje klavnih lastnosti in lastnosti mesa tudi v sistemu gospodarskega križanja. Z vidika strukture kmetijskih zemljišč v Sloveniji je priporočena reja živali na paši.
Stopnja rabe
lokalna

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20031
20041
20053
20063
20073
20084
20094
20104
20114
20124
20134
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20144224
20154224
20164224
20174224
20184224
20194224
20204224
20214224
20224224
20234224
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Limuzin je izrazito mesna pasma srednje velikega okvirja, v odrasli velikosti samo malenkostno zaostaja za šarole pasmo. Nastala je v hriboviti pokrajini Limousin, v izrazito kontinentalnem podnebju. Do leta 1950 so jo uporabljali za delo, zato so odbirali bolj omišičene in močne živali velikega okvirja in čvrstih nog. Tako so se začele oblikovati sedanje lastnosti limuzin goveda. Je druga najštevilčnejša mesna pasma v Franciji.
Ocene pasem in križanj
Pasma je primerna za čistopasemsko rejo in zelo primerna za gospodarsko križanje kot terminalna pasma.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena po celi Sloveniji.

Rejski program

Potrjen in veljaven
10.11.2020
Nosilec rejskega programa
Društvo rejcev govedi za meso Slovenije
Rejski cilji
Pri rejah v čisti pasmi (vzrejni tip) so rejski cilji usmerjeni v živali velikega okvirja z veliko zmogljivostjo in intenzivnostjo rasti, veliko konzumacijsko sposobnostjo ter dobrim izkoriščanjem paše. Potek telitev mora biti normalen, ženske živali morajo imeti dobro izražene materinske lastnosti. V času pašne reje do odstavitve naj teleta priraščajo preko 1.000 g/dan. Poseben poudarek je tudi na sekundarnih lastnostih zunanjosti, ki so pomembne za dolgo življenjsko dobo. Rejski cilji so pri pitovnem tipu usmerjeni v izboljšanje omišičenosti, odlično klavno kakovost in kakovost mesa. Poseben poudarek namenjajo lahkim telitvam (Rejski program, 2018).
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj znaša 95 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Ukrepi so usmerjeni v subvencioniranje nakupa novih linij (poreklo) plemenjakov iz drugih okolij zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu.
Dolgoročni
Povečanje intenzivnosti odbire na konzumacijsko sposobnost in materinske lastnosti (mlečnost).

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Odpornost in robustnost
Živali so vzdržljive, prilagodljive vsem klimatskim razmeram in ekstremnim pogojem reje. Limuzin govedo je zaradi dobre prilagodljivosti primerno za celodnevno pašo tudi v težjih pogojih.
Posebne (specialne) lastnosti
Je edina mesna pasma govedi s tankimi kostmi in relativno zelo veliko medenično odprtino.

Lastnosti zunanjosti

Telesna masa (povprečje, kg)
Odrasli biki: 1150 kg; krave: 775 kg
Opis
Govedo limuzin pasme je pašno govedo srednje velikega do velikega okvirja.
Barva
Enobarvno govedo, barva je svetlo do temno opečnato rdeča, bela barva z močnim kontrastom okrog oči in smrčka, med zadnjima nogama ter na modih ali vimenu.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20034291153595
20045401353995
200515603704395
200617503904895
200722004306995
200829274909095
200929895469095
2010414925214895
2011484727995
2012507530595
2013616773246295
2014734083551395
20159043104556495
20161047860017495
20171330064618995
20181511862318595
20191715180519395
202020790112321395
202124958133426295
202226850158830795
202330339180937695
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali posreduje Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi (glavni del) od 2010 dalje posreduje Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), od 2003-2009 je stalež posredoval Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Pogoji za vpis v rodovniško knjigo se spreminjajo, kar pojasnjuje nekatera nihanja v trendu velikosti populacije. Velika sprememba v staležu čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi med leti 2010 in 2015 je prav tako posledica spreminjanja pogojev za vpis v rodovniško knjigo.