Istrsko govedo

Pasma splošno

Pasma
Istrsko govedo
Skupina pasem
neuvrščena
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Istrsko govedo
Sloven.
Boškarin
Angl.
Istrian cattle

Uporaba

Opis uporabe
Pasmo so v preteklosti uporabljali za delo (npr. za oranje) in jih vpregali v vozove. Danes je cenjeno meso istrskega goveda.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20131
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
201421111
201521111
201621111
201721111
201821111
201921111
202021111
202121111
202221111
202321111
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Istrsko govedo je bila nekdaj številčna pasma govedi, rejena na območju Istre. Pred sedemdesetimi leti je populacija štela okoli 40 000 glav, dandanes pa jih je po poročanju v EFABIS (2021) na Hrvaškem približno 1 800. Najmanj živali so zabeležili leta 1994, ko je bilo le še 8 bikov in 103 krav. Rejo istrskega goveda so namreč nadomestili mlečni tipi goved, hkrati pa se zaradi dostopnosti kmetijske mehanizacije ni več uporabljalo za delo. V Sloveniji v obdobju med leti 2004 in 2012 ni bilo niti ene živali, leta 2012 pa smo iz Hrvaške uvozili 10 krav. Dokazi o obstoju in reji istrskega goveda na slovenskem ozemlju Istre obstajajo v obliki zapisov, slik in ustnega izročila. V sredini 20. stoletja je istrsko govedo predstavljalo kar 70 % populacije goveda v Istri (Šmalcelj in sod., 1958). Glede na geografski položaj polotoka je bila izmenjava plemenskega materiala prisotna. Vpetost v življenja ljudi v Istri je moč zaslediti tudi preko podob z razglednic in slik. O območju reje istrskega goveda pa pričajo tudi arheološke najdbe, med katerimi je omenjen tudi Sečoveljski zaliv (APRO, 2012).
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Na območju Slovenije je bilo v letu 2022 rejenih le 43 živali v 12 rejah.

Rejski program

Potrjen in veljaven
Ne.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ne ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj znaša 100 %.
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Vključitev pasme v skupino avtohtonih pasem, vzpostavitev rodovniške knjige in spremljanje proizvodnih lastnosti.
Dolgoročni
Za preprečevanje inbridinga je potrebno kontinuirano zagotavljanje plemenskih živali iz Hrvaške Istre.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Pasma je prilagojena na surove klimatske pogoje in na kamnita tla (trdi temni parklji) v Istri in na Krasu.
Posebne (specialne) lastnosti
Selekcionirana za delo, ima predispozicije za pitanje, značilni rogovi v obliki lire

Lastnosti zunanjosti

Višina vihra (povprečje, cm)
krave: 135-145 cm, biki in voli: 145-155 cm
Telesna masa (povprečje, kg)
krave: 625 kg, biki: 900 kg
Opis
Istrsko govedo je srednje velikega okvirja, telesno zgradbo ima v pravilnih proporcih. Sluznice so črne oz. temno sive. Rogovi pri glavi sivi, proti koncu črni in svetleči. Ušesna votlina poraščena s črno-sivo dlako. Trup je širok, noge so močne, parklji so trdi in temne barve.
Barva
Istrsko govedo ima sivo barvo dlake.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20131680
2014199
2015269
20163312
20174516
20184917
20194519
2020532110
202158211412
20224317612
20233918911
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali posreduje Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP).