Haflinški konj

Pasma splošno

Pasma
Haflinški konj
Skupina pasem
tradicionalna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Haflinški konj
Angl.
Haflinger

Uporaba

Opis uporabe
Kot dober delovni konj je uporaben za lažja dela v kmetijstvu, še posebej v hribovitih območjih. Ekonomski vidik reje pogosto predstavlja vzreja klavnih žrebet. Uporaben je tudi za rekreacijsko jahanje in turizem. Velik delež konj se lahko izšola za aktivnosti in terapije s pomočjo konja.
Stopnja rabe
razširjena

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20051
20061
20071
20081
20092
20102
20112
20122
20132
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
201441124
201541124
201641124
201741124
201841124
201941124
202042224
202142224
202241124
202341124
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Haflinški konji so nastali na območju nekdanje enotne Tirolske s križanjem avstrijskih avtohtonih alpskih tovornih kobil in arabskih žrebcev, kjer jih redijo še danes. Pasma je razširjena po celem svetu in jo redijo v več kot šestdesetih državah. Ocenjuje se, da šteje svetovna populacija haflinških konj blizu 300 tisoč živali.
Ocene pasem in križanj
Pasma je primerna za čistopasemska parjenja.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je danes razširjena tudi na celotnem območju Slovenije.

Rejski program

Potrjen in veljaven
27. 11. 2017
Nosilec rejskega programa
Slovensko združenje rejcev konj pasme haflinger
Rejski cilji
Rejski cilji so usmerjeni v lastnosti zunanjosti in delovne sposobnosti. Zaželen je plemenit, skladen konj z dobro izraženim spolnim dimorfizmom, dobrodušen, skromen, delavoljen, z dobrim karakterjem. Je vsestransko uporaben jahalni in vprežni konj, s poudarkom na jahalnih lastnostih. Zaželena je višina vihra med 143 in 149 cm (kobile) in med 144 in 152 cm (žrebci). Haflinger je vedno v osnovni barvi lisjaka, mogoči so vsi odtenki-od svetle do temne lisičje barve. Osnovna barva mora biti čista. Bela znamenja na glavi so dopustna, bela znamenja na nogah so nezaželena. Zaželeno je, da sta griva in rep svetla ali bela, rahlo rdečkasta barva se tolerira. V reji haflinškega konja se izvaja preizkus delovne sposobnosti žrebcev v pogojih reje po modelu Svetovne haflinške federacije. Preizkuša se lastnosti, ki jih opredeljuje rejski cilj: karakter, temperament, kvaliteta hodov v prostem gibanju in pod sedlom, delavoljnost in splošna fizična zmogljivost ter voljnost in sposobnost pod sedlom in v vpregi.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj znaša 100 %.
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Preprečevanje parjenja v sorodu, nadgradnja informacijskega sistema, modernizacija rejskega dela.
Dolgoročni
Uvesti testiranja (primerljiva s tujimi populacijami te pasme) in pripraviti metodiko za rutinsko napovedovanje plemenskih vrednosti za lastnosti, ki so navedene v selekcijskih ciljih.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Prilagodljiv na skromne pogoje reje.

Ekosistemske storitve

Kulturne storitve
Pasma je pomembna za povezovanje urbanega s podeželskim prebivalstvom.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200543215834
200642024734100
200745024224100
200850030724100
200950030728100
201064033023100
201178035026100
201280032020100
201375032020100
201490020025100
201590025027100
201675018022100
201768018020100
201865018022100
201961017021100
202057032017100
202155031815100
202255029020100
202342015718100
Viri
Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi ter oceno staleža populacije posreduje Veterinarska fakulteta, ki izvaja naloge STRP na področju vodenja rodovniške knjige.