Duroc

Pasma splošno

Pasma
Duroc
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Duroc
Angl.
Duroc

Uporaba

Opis uporabe
Pasma se uporablja v tro- ali štipasemskem križanju. Živali pasme duroc dosegajo solidno mesnatost, veliko zmogljivost rasti, dobro kakovost mesa in visok delež mišične maščobe.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20042
20051
20061
20071
20081
20091
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
2021411111
2022411111
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Pasma duroc je nastala v 19. stoletju v vzhodnem delu Združenih držav Amerike. Za predhodnike te pasme najpogosteje omenjajo rdeče afriške prašiče z obalnega območja Gvineje in rdeče-rjave prašiče iz Španije. Znana sta bila dva tipa duroca: rdeči jersej (veliki in robustni prašič) in duroc (majhni in mesnati prašič). Zdajšnji prašiči so produkt križanja med obema tipoma.
Ocene pasem in križanj
Primerna kot terminalna pasma v križanju.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasmo duroc v Sloveniji ponovno vzreja ena reja.

Rejski program

Potrjen in veljaven
Ne.
Rejski cilji
V genetsko vrednotenje so vključene naslednje lastnosti: trajanje pitanja, debelina hrbtne slanine, število seskov, dolgoživost.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Da, molekularni test na sindrom maligne hipertermije.
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj znaša 100 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200414573217
20054734130
20068620
2007240240
2008300300
2009300300
prekinjena reja v Sloveniji
202137721001
20221203431001
Viri
Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi posreduje Biotehniška fakulteta.