Drežniška koza

Pasma splošno

Pasma
Drežniška koza
Skupina pasem
avtohtona
Pasma v reji tudi izven Slovenije
ne

Fotografije

Imena pasme

Sloven.
Drežniška koza
Engl.
Drežnica goat

Uporaba

Opis uporabe
Koze mesnega tipa redijo za prirejo kozličev, koze mlečnega tipa pa za prirejo mleka in kozličev.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20032
20042
20052
20062
20072
20082
20092
20102
20112
20122
20131
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20141221
20151221
20161221
20171221
20181221
20191221
202012211
202112211
202212211
202312211
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
V preteklosti se je za kozo pogosto uporabljal slabšalni izraz »krava revnega kmeta«. Zapostavljenost kozjereje kot živinorejske panoge je izvirala iz številnih prepovedi paše v preteklosti. Ena izmed radikalnejših je bila leta 1873 podana s strani posebne komisije v Soči in Trenti s predlogom usmrtitve vseh koz. Reja koz je bila v preteklosti najbolj razvita na območju Bovca in Tolmina, kjer naravne razmere niso dopuščale intenzivne reje. Domača koza je bila bogat vir mleka, mlečnih izdelkov in mesa. Glede na namen reje in izvor sta se oblikovala dva tipa drežniške koze, in sicer na območju Bovca mlečni tip, v okolici Drežnice mesni tip. Na območju Bovca sirarska tradicija sega v 13. stoletje. Danes je pasma razširjena na območju Bovca in Drežnice, pojavljajo se tudi manjše reje drugje po Sloveniji.
Genetske razdalje
DA, na osnovi analize SNP
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Večina rej (>80 % populacije), kjer redijo slovensko avtohtono drežniško kozo, je na območju KGZ Nova Gorica. Pasma je najbolj razširjena na območju Drežnice in Bovca, ki je izvorno območje.

Rejski program

Potrjen in veljaven
01.01.2016
Nosilec rejskega programa
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Rejski cilji
Osnovni rejski cilj pri drežniški pasmi koz je ohranitev pasme v tipu značilnem glede na izvorno okolje (na Bovškem mlečni tip, na Drežniškem mesni tip), ob hkratnem preprečevanju parjenja v sorodstvu.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Ne.
Razmnoževanje
100 %
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
Ne.
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Preprečevanje parjenja v sorodu.
Dolgoročni
Vzpodbujati nove rejce k reji drežniških koz. Stabilizirati zdravstveno stanje na področju virusnega artritisa encefalitisa. Popularizirati pasmo preko nišnih izdelkov.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Pasme je odlično prilagojena skromnim pogojem reje in paši na strmih visokogorskih pašnikih.
Odpornost in robustnost
Pasma je odporna.
Posebne (specialne) lastnosti
Na območju Drežnice redijo drežniške koze mesnega tipa. Takšne živali so bolj robustne in omišičene. Na območju Bovca redijo drežniške koze mlečnega tipa. Živali, ki so namenjene prireji mleka, so manj robustne
Posebne lastnosti izdelkov
Iz kozjega mleka izdelujejo sir, pogosto v kombinaciji s kravjim in ovčjim mlekom. Stranska proizvoda sirjenja sta albuminska skuta in sirotka.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200355039833100
200460040931100
200560041234100
200660037630100
200760040732100
200860044629100
200960044330100
201060043034100
201160046039100
20126505014710025
20136505305410028
201465055860100
2015660570531002619
201667058166100
201772062774100
201875465896100
2019835722113100
2020881768113100
20219308001301003422,5
2022106292313910037
202311481003145100
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali in število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi posreduje Druga priznana rejska organizacija v živinoreji za drobnico. Ocena staleža čistopasemskih živali do leta 2017 temelji na osnovi ocene populacije, od 2017 dalje pa je privzeto kot seštevek plemenic in plemenjakov.

Genska banka

In situ

LetoUkrepŠtevilo plemenicŠtevilo plemenjakovŠtevilo rejcev
2009Podpore »de minimis«162819
2010Podpore »de minimis«789
2011Podpore »de minimis«101312
2012Podpore »de minimis«677
2013Podpore »de minimis«121614
2014Podpore »de minimis«443
2015Podpore »de minimis«121312
2016Podpore »de minimis«443
2017Podpore »de minimis«8912
2018Podpore »de minimis«71522
2019Podpore »de minimis«152824
2020Podpore »de minimis«242330
2021Podpore »de minimis«2313
2022Podpore »de minimis«2718
2023Podpore »de minimis«2418

Ex situ

In vitroSemeZarodkiJajčne celiceSomatske celiceDNK
LetoŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženski
2010903
20112107
20122107
20132107
20142107
201523783903903036039539532363
201623783903903036039539532363
201729793903903036039539532363
2018403133903903036039539532363
2019403133903903036039539532363
2020493143903903036039539532363
2021493143903903036039539532363
2022493143903903036039539532363