Črno-belo govedo

Pasma splošno

Pasma
Črno-belo govedo
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Črno-belo govedo
Angl.
Holstein (black and white)

Uporaba

Opis uporabe
Črnobela pasma je specializirana mlečna pasma velikega okvirja primarno selekcionirana na lastnosti, ki omogočajo gospodarno prirejo mleka.
Stopnja rabe
razširjena

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20035
20045
20055
20065
20075
20085
20095
20105
20115
20125
20135
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
201444444
201544444
201644444
201744444
201844444
201944444
202044444
202143334
202244444
202344444
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Črnobela pasma govedi izhaja iz Nizozemske in severozahodne Nemčije (Frizija) in se je hitro razširila po sosednjih pokrajinah. Leta 1873 so na Nizozemskem ustanovili prvo rodovniško društvo, in je bilo prvo organizirano društvo vseh pasem govedi (NRS). Leta 1879 pa so ustanovili še frizijsko rodovniško društvo (FRS). Do prve svetovne vojne so bili tip, konformacija in velikost črnobelega goveda v Evropi konstantni, po vojni pa je bil v Evropi zaželen manjši in lažji tip krav, predvsem zaradi pomanjkanja krme. Zaradi povečevanja stroškov reje in neugodnim razmerjem med ceno mleka in koncentratov je v šestdesetih letih ponovno prišlo do uveljavitve krav večjega okvirja z večjo zmogljivostjo prireje. Obdobje od 1874 –1887 leta je bilo poznano pod imenom zlata doba uvažanja črnobelega goveda v Severno Ameriko, kjer so iz kombiniranega evropskega črnobelega goveda selekcionirali izrazito mlečni tip tega goveda. To govedo so poimenovali po deželi njenega nastanka, torej holstein-frizijsko govedo. Leta 1885 je v Severni Ameriki nastalo Ameriško združenje Holstein frizijskega goveda, ustanovljena je bila tudi rodovniška knjiga. Zaradi tega in zaradi že navedenega dejstva, da je v Evropi v šestdesetih letih ponovno prišlo do uveljavitve krav večjega okvirja z večjo zmogljivostjo prireje, so v Evropo med leti 1960 in 1980 uvozili iz ZDA in Kanade več kot 30.000 živali in preko 300.000 doz semena (Rejski program, 2011).
Genetske razdalje
Da, z SNP označevalci.
Ocene pasem in križanj
Pasma je primerna za čistopasemsko rejo.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma črno-belo govedo je razširjena po celi Sloveniji.

Rejski program

Potrjen in veljaven
01.01.2011
Nosilec rejskega programa
Društvo rejcev govedi črnobele pasme V Sloveniji
Rejski cilji
Rejski cilji so usmerjeni v: mlečnost nad 10.000 kg, delež maščob nad 4,2 %, delež beljakovin nad 3,6 %. Povečati želimo tudi delež genotipa BB in AB za kappa kazein. Telesna masa naj presega 700 kg, višina vihra 140-150 cm, molznost 2,8 l/min. Telice naj odlikuje hitra rast in zgodnja zrelost tako, da ob ustrezni oskrbi telijo v starosti 24 do 28 mesecev.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Da, izvaja se test na kappa kazein.
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj znaša 90 %.
Osemenjevanje
v uporabi
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Zmanjševanje stopnje inbridinga in ohranjanje genetske variabilnosti.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Posebne (specialne) lastnosti
Pasma je poznana po veliki prireji mleka, veliki konzumacijski sposobnosti in razmeroma veliki zmogljivosti rasti.

Lastnosti zunanjosti

Višina vihra (povprečje, cm)
ženske živali: nad 145 cm; moške živali: nad 155 cm.
Telesna masa (povprečje, kg)
ženske živali: nad 700 kg; moške živali: nad 1100 kg.
Opis
Črnobela pasma je specializirana mlečna pasma velikega okvirja primarno selekcionirana na lastnosti, ki omogočajo gospodarno prirejo mleka. Omišičenost živali te pasme govedi je v primerjavi z drugimi pasmami skromna.
Barva
Pri pasmi so možne številne variacije črne in bele barve in sicer od čisto črnih živali do skoraj čisto belih. Navadno se po telesu izmenjujejo črne in bele lise. V primeru pojava homozigotov recesivnega gena za rdečo barvo so možne tudi kombinacije v rdeče - beli barvi.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200385000391004490
200489000409004690
200572400338005090
200674400343005790
200774900343005590
200875900346506690
200976920350848090
201079372353485090
201180227 2706490
2012818072650690
20138329725916112890
20148462726038117790
20158720826546123390
201689899272084390
201790268280964490
201888327287483890
201988145341244190
202089510539043990
202190736541532790
202289854533333690
202387692534304890
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali posreduje Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi (v preglednici objavljamo glavni del RK) od 2011 dalje posreduje Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), od 2003-2010 je stalež posredoval Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Pogoji za vpis v rodovniško knjigo se spreminjajo, kar pojasnjuje nekatera nihanja v trendu velikosti populacije.