Cikasto govedo

Pasma splošno

Pasma
Cikasto govedo
Skupina pasem
avtohtona
Pasma v reji tudi izven Slovenije
ne

Fotografije

Imena pasme

Sloven.
Cikasto govedo
Eng.
Cika cattle

Uporaba

Opis uporabe
Kombinirana pasma z večjim poudarkom na prireji mleka. Večina rejcev redi krave dojilje za prirejo odstavljenih jagnet za zakol ali pitanje.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20032
20042
20053
20063
20073
20084
20094
20102
20112
20122
20132
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20142233
20152233
20162233
20172233
2018223
2019223
20202234
20212234
20222234
20232234
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Rodovniška knjiga od leta
2009
Izvor in razvoj pasme
Cikasto govedo je edina ohranjena slovenska avtohtona pasma goveda. Izvira iz Bohinja, kjer je bilo v preteklosti v tesni povezavi s planšarstvom, ki je bilo zaradi pomanjkanja njivske zemlje najpomembnejša panoga kmetijstva. V Bohinju so za pasmo uporabljali izraz bohinjka, ki je bil sinonim odlične molznice. Enobarvno govedo so v drugi polovici 19. stoletja oplemenjevali z že izumrlim belanskim govedom iz avstrijske Koroške, po katerem je prevzelo značilen barvni vzorec. Po drugi svetovni vojni se je stalež cikastega goveda pričel zmanjševati zaradi zamenjave z drugimi pasmami, kar je pasmo pred dvema desetletjema pripeljalo na rob izumrtja. Reja cikastega goveda je bila tako skoraj 40 let brez urejenega zootehniškega in rejskega dela. Ponovni zagon rejskega dela se je pričel po letu 1990, še bolj intenzivno pa po l. 2000 s podporo z oblikovanjem rejskega programa.
Leto izvora
-
Uvoz
-
Genetske razdalje
DA, na osnovi analize SNP.
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo in križanja z mesnimi pasmami.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Cikasto govedo je razširjeno na več kot 1300 kmetijah po celotnem območju Slovenije. Največ rej je v osrednji-slovenski, savinjski, gorenjski in goriški statistični regiji. V izvorno rodovniško knjigo je vpisanih okoli 2400 živali.

Rejski program

Potrjen in veljaven
01.01.2011
Nosilec rejskega programa
Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji
Rejski cilji
Ohranjanje v izvornem tipu. Živali naj bodo lahke, s tankimi kostmi in nerobustne konstitucije, v kombiniranem tipu z večjim poudarkom na prireji mleka. Živali naj bodo manjšega okvira in korektnih telesnih oblik.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
80 % čistopasemskih parjenj
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Odstranjevanje tujih genotipov iz populacije na osnovi tipičnih lastnosti zunanjosti in rezultatov genotipizacije.
Dolgoročni
Odstranjevanje tujih genotipov iz populacije na osnovi rezultatov genotipizacije z večjim številom genetskih označevalcev.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Cikasto govedo odlikujejo odlične pašne lastnosti in prilagodljivost na pašo na strmih gorskih pašnikih. Značilna je velika sposobnost zauživanja krme v skromnih pogojih reje. S korekcijo na telesno maso imajo krave relativno dobro mlečnost.
Odpornost in robustnost
Živali so odporne na bolezni.
Posebne (specialne) lastnosti
Odlično izkoriščanje voluminozne krme, sposobnost za pašo na zelo strmih pašnikih.
Posebne lastnosti izdelkov
Mleko in mlečni izdelki ter teletina so zelo zaželeni zaradi pašne reje v alpskih in predalpskih območjih. Posebni mlečni izdelki cikastega goveda so: mohant, trnič, sveži sir, kislo mleko.

Ekosistemske storitve

Oskrbovalne storitve
Hrana (meso, mleko), Koža, Gnojila (gnojnica, gnojevka, hlevski gnoj), Genetski viri (genetski material za rejo)
Uravnalne storitve
Predelava krme, ki ni primerna kot hrana za ljudi (konzumacija vegetacije),Zaščita zemlje pred erozijo (vzdrževanje vegetacije), Uravnavanje/preprečevanje požarov s pašo
Podporne storitve
Vzdrževanje prsti in rodovitnosti zemlje (kroženje snovi na ravni kmetije) Primarna proizvodnja (izboljšanje rasti in vegetacije)
Habitatne storitve
Vzdrževanje genetske raznovrstnosti (genetskih rezerv)
Kulturne storitve
Družbene aktivnosti – turistične kmetije, Prenos znanja o pasmi in tradicionalni tehnologiji reje, Lokalna in kulturna dediščina, Estetska vrednost krajine –pašniki, Duhovni pomen (kulturni pomen – kravji bal …)

Lastnosti zunanjosti

Višina vihra (povprečje, cm)
117 cm ( 14 mes. biki), 126 cm (32 mes. krave)
Telesna masa (povprečje, kg)
450-550 kg
Opis
Živali so skladnih telesnih oblik, nerobustne konstitucije in imajo tanke kosti. Hrbet je raven, dolg in širok. Križ je raven in dolg ter v ravni črti preide v rep. Noge so tanke, s čvrstimi biclji in kratkimi ter trdimi parklji. Rogovi so tanki, kratki in usmerjeni navzgor, z ukrivljeno linijo. Barva rogov je svetlo-rumena z rjavimi ali temnimi konicami. Zaželena višina vihra krav po prvem teletu je do 125 cm.
Barva
Osnovna barva dlake je rumenordeča do temno rdečerjava, največkrat kostanjevo rjava, ki mora prevladovati nad belo barvo. Glava mora biti osnovne barve. Po hrbtu imajo živali vzdolžno bel pas, ki se nadaljuje pod repom po trebuhu do prsi. Rep je bele barve. Ožji ali širši beli pasovi so pogosto prisotni tudi čez zgornji del prednjih nog in zadnjih nog. Roževina parkljev je temne barve. Oči so temno pigmentirane, poudarjen je svetel kontrast okoli oči. Barva sluznice na smrčku je rožnata.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20036863001570 %2551,8
20048573002070 %245
200510834503070 %270
200613505402775 %302
200716006504675 %323
200818907804980 %
200921599124280 %
2010234110856080 %
20112558110880 %
20122858110880 %5483
20133097111333880 %5963
20143351202139780 %645
20153784121442680 %696
2016428913688380 %
2017475114388980 %
2018490515409680 %
20195253161911080 %
2020553119869880 %
2021595522989680 %11284,2
20226190258410380 %
20236321297910480 %
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali posreduje Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi od 2013 dalje posreduje Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), od 2003-2012 je stalež posredoval Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Med leti 2010 in 2019 za število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi podajamo število v skupnem delu rodovniške knjige, od leta 2020 daje pa v glavnem delu RK. Pogoji za vpis v rodovniško knjigo se spreminjajo, kar pojasnjuje nekatera nihanja v trendu velikosti populacije.

Genska banka

In situ

LetoUkrepŠtevilo plemenicŠtevilo plemenjakovŠtevilo rejcev
2008Podpore “de minimis" 3230
2009Podpore “de minimis" 313347
2010Podpore “de minimis" 343453
2011Podpore “de minimis" 373859
2012Podpore “de minimis" 404063
2013Podpore “de minimis" 484771
2014Podpore “de minimis" 394669
2015Podpore “de minimis" 242238
2016Podpore “de minimis" 454961
2017Podpore “de minimis" 484473
2018Podpore “de minimis" 8078130
2019Podpore “de minimis" 8480128
2020Podpore “de minimis" 6280142
2021Podpore “de minimis" 5756
2022Podpore “de minimis" 6464
2023Podpore “de minimis" 5151

Ex situ

In vitroSemeZarodkiJajčne celiceSomatske celiceDNK
LetoŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženski
20003201
200110403
200210403
200310845
200414497
2005167410
2006199912
2007230914
2008289917
2009342420
2010367922
2011390327
2012412230
2013465134
2014494838 26926710616117917957122
201551924232232014817217917957122
201655124432232014817217917957122
201762324932232014817217917957122
201865525132232014817217917957122
201967925432232014817217917957122
202071125632232014817217917957122
202172725732232014817217917957122
202277526032232014817217917957122
202379126132232014817217917957122