Bovška ovca

Pasma splošno

Pasma
Bovška ovca
Skupina pasem
avtohtona
Pasma v reji tudi izven Slovenije
ne

Fotografije

Imena pasme

Sloven.
Bovška ovca
Engl.
Bovec sheep

Uporaba

Opis uporabe
Glavni proizvod bovške ovce je mleko, ki ga rejci tradicionalno predelujejo v sir in tržijo pod zaščiteno blagovno znamko »Bovški sir«. Stranska proizvoda sta albuminska skuta in sirotka. Prireja jagnjetine in volne sta pri bovški ovci drugotnega pomena, a tudi ne zanemarljiva.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20034
20044
20054
20064
20074
20084
20094
20104
20114
20124
20133
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20141221
20151221
20161221
20171221
20181221
20191221
202012211
202112211
202212211
202312211
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Bovška ovca izvira iz prvotne bele ovce, ki je bila nekdaj razširjena v alpskem svetu. Pasma je nastala v zgornji Soški dolini, na širšem območju Bovca in Tolmina, ime je dobila po kraju Bovec, kjer je razširjena še danes.
Genetske razdalje
DA, na osnovi analize SNP.
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena na območju Bovca, Loga pod Mangartom in Trente, kjer so reje najbolj skoncentrirane. Na območju KGZ Ljubljana se nahajata dva tropa, prav tako se dva tropa nahajata na območju KGZ Novo mesto. Zaradi reje na majhnem geografskem prostoru, je pasma ogrožena.

Rejski program

Potrjen in veljaven
01.01.2016
Nosilec rejskega programa
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Rejski cilji
Pri bovški ovci je najpomembnejši rejski cilj ohraniti dobro plodnost in mlečnost. Obenem želimo ohraniti in morebiti povečati trenutni stalež živali, hkrati pa je nujno preprečevati parjenje v sorodstvu. V tropih z visoko genetsko vrednostjo je potrebno ohraniti doseženo genetsko odpornost proti TSE.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
na osnovi napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Ne.
Razmnoževanje
98 % čistopasemskih parjenj
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
Ne.
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Povečati intenzivnost odbire na izraženost materinskih lastnosti in plodnosti ter lastnosti mlečnosti. Cilj je preprečevanje parjenja v sorodstvu. Vzpodbujamo rejo pasme v ekološko in sonaravno usmerjenih kmetijah.
Dolgoročni
S primernimi ukrepi vzpodbujati nove rejce k reji bovške pasme ovc.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Pasme je odlično prilagojena skromnim pogojem reje in paši na strmih visokogorskih pašnikih.
Odpornost in robustnost
Pasma je odporna.
Posebne (specialne) lastnosti
Pasma je vse do danes sledila svojemu osnovnemu rejskemu cilju prilagojenosti na slabe razmere in skromno okolje.
Posebne lastnosti izdelkov
Glavni proizvod reje bovške ovce je trdi ovčji bovški sir z zaščiteno označbo porekla in albuminska skuta. V zadnjem času pa izdelujejo tudi mehke sire z različnimi dodatki, sire v slanici, jogurte, kefir… Možnosti za predelavo ovčjega mleka je veliko. Po odstavitvi ovc se večina jagnjet proda za zakol kot sesna jagnjeta. Stranski proizvod te pasme je volna, ki ji rejci posvečajo tudi nekaj pozornosti.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20033600173283100 %
20043600186583100 %
20053600181395100 %
20063600175873100 %
20073700186869100 %
20083500186666100 %
20093500186278100 %
20103500193479100 %
201135002526148100 %
201235002638156100 %
201335002529158100 %
201434002346171100 %
201533002141138100 %
201635002500141100 %
201737002627152100 %
201828932733160100 %
20192970280116998 %
20202937279414398 %
20213036290013698 %12
20223055291514098 %13
20233002287612698 %
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali in število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi posreduje Druga priznana rejska organizacija v živinoreji za drobnico. Ocena staleža čistopasemskih živali do leta 2017 temelji na osnovi ocene populacije, od 2017 dalje pa je privzeto kot seštevek plemenic in plemenjakov.

Genska banka

In situ

LetoUkrepŠtevilo plemenicŠtevilo plemenjakovŠtevilo rejcev
2021Podpore “de minimis" 6314
2022Podpore “de minimis" 3715
2023Podpore “de minimis" 228

Ex situ

In vitroSemeZarodkiJajčne celiceSomatske celiceDNK
LetoŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženski
20082826
20092826
201040210
201149213
201261217
201361217
2014639181281287157
2015693201281287157
2016693201281287157
2017720211281287157
2018720211281287157
2019720211281287157
2020720211281287157
2021720211281287157
2022720211281287157