Bosanski planinski konj

Pasma splošno

Pasma
Bosanski planinski konj
Skupina pasem
avtohtona
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Fotografije

Imena pasme

Sloven.
Bosanski planinski konj
Angl.
Bosnian mountain horse

Uporaba

Opis uporabe
Osnovna uporaba pasme v preteklosti je bila tovorjenje blaga potrebnega za vsakdanje življenje. Danes je pasma uveljavljena kot vsestransko uporaben konj za lažja dela, ki jih rejci še opravljajo s konji in za potrebe ljubiteljskega konjeništva.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
201721111
201821111
201921111
202021121
202121121
202221121
202321111
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Rodovniška knjiga od leta
2017
Izvor in razvoj pasme
Izvorno območje bosanskega planinskega konja je območje bivše Jugoslavije, še posebej današnje območje Bosne in Hercegovine. Kasneje se je reja razširila predvsem v hribovita območja bivše Jugoslavije in tudi v druge države. V Sloveniji se je pasma pojavila okoli 16. stoletja, predvidoma z Uskoki. Skromne vzrejne razmere in želja po vsestranski uporabnosti v tovorne namene zlasti na težko dostopnem in neobljudenem terenu so odločilno vplivale na oblikovanje skromne, robustne in trdožive pasme.
Genetske razdalje
Ne.
Ocene pasem in križanj
Čistopasemska parjenja.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Mednarodno združenje rejcev bosanskih planinskih konj izvaja rejski program za pasmo na celotnem območju RS. Pasma se v skladu s pravili izvorne rodovniške knjige vzreja tudi v drugih državah: Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Hrvaškem, Nizozemskem, v Švici, Nemčiji in Avstriji. Celotna populacija šteje nekaj več kot 350 konj v približno 10 rejah.

Rejski program

Potrjen in veljaven
30.1.2017
Nosilec rejskega programa
Mednarodno združenje rejcev bosanskih planinskih konj
Rejski cilji
Rejski cilj je skladen, plemenit toplokrvni konj, manjšega okvira, čvrste konstitucije, dobrohotnega karakterja in razmeroma živahnega temperamenta, pravilnih, zanesljivih in izdatnih hodov, ki je primeren za vprego, za delo pod sedlom ter vse zvrsti ljubiteljskega konjeništva.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
Ne.
Razmnoževanje
Čistopasemska parjenja v deležu 100 %.
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
Ne.
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Preprečevanje parjenja v sorodu, vzpostavitev informacijskega sistema, modernizacija rejskega dela.
Dolgoročni
Uvesti testiranja (primerljiva s tujimi populacijami te pasme) in pripraviti metodiko za rutinsko napovedovanje plemenskih vrednosti za lastnosti, ki so navedene v selekcijskih ciljih.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Prilagodljivost težkim klimatskim in okoljskim razmeram.
Posebne (specialne) lastnosti
Zelo dobra sposobnost izkoriščanja grobe vlakninaste krme.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20171506517100
20181607018100
20191727819100
202025810325100
202130611527100
202235213034100
202335013235100
Viri

Genska banka

In situ

LetoUkrepŠtevilo plemenicŠtevilo plemenjakovŠtevilo rejcev
2022Ukrep "de minimis"71
2023Ukrep "de minimis"72

Ex situ

In vitroSemeZarodkiJajčne celiceSomatske celiceDNK
LetoŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženski
20221483