Belokranjska pramenka

Pasma splošno

Pasma
Belokranjska pramenka
Skupina pasem
avtohtona
Pasma v reji tudi izven Slovenije
ne

Fotografije

Imena pasme

Sloven.
Belokranjska pramenka
Engl.
Bela Krajina sheep

Uporaba

Opis uporabe
Pasmo redijo za prirejo jagnjet za meso. S pašo ovc na kamnitih pašnikih preprečujejo zaraščanje in s tem požare na suhih kraških tleh. Ponovno se obuja tradicija izdelave volnenih in polstenih izdelkov
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20032
20042
20052
20062
20073
20082
20093
20103
20113
20123
20132
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20141221
20151221
20161221
20171221
20181221
20191221
202012211
202112211
202212211
202312211
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Ob reki Kolpi, tj. med Vinico, Adlešiči, Črnomljem in Kočevjem, se je oblikovala populacija pramenke, ki so jo poimenovali belokranjska pramenka. Reja ovc je bila najbolj razvita med Uskoki v Beli krajini, kjer je v 17. stoletju mnogo gospodarjev redilo trope z dvesto ovcami. Belokranjska ovca so začeli imenovati populacijo bele pramenke z dolgim repom, ki so jo redili v Beli krajini. Tam so redili ovce z grobo volno, saj se ovce s fino volno zaradi slabe paše in neprimernega podnebja ne bi obdržale. Prvi zapisi o reji belokranjske pramenke segajo v leto 1875, kjer omenjajo domače ovce, ki so v Vinici poginile zaradi bolezni. Na območju Bele krajine so se po kraških pašnikih pasle številne domače ovce. Za Belokranjce je bila domača ovca izrednega pomena, saj je dobro izkoristila borne skalnate površine s praprotjo in grmovjem.
Genetske razdalje
DA, na osnovi analize SNP.
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Belokranjsko pramenko redijo na zelo majhnem geografskem prostoru. Skoraj vse reje se nahajajo območju KGZ Novo mesto. Pasma je lokalno razširjena na območju Bele krajine, ki je izvorno območje pasme in še dandanes je koncentracija rej na tem območju največja. Zunaj območja KGZ Novo mesto se nahajata zgolj dva tropa, in sicer oba na območju KGZ Nova Gorica.

Rejski program

Potrjen in veljaven
1.1.2016
Nosilec rejskega programa
Zveza društev rejcev drobnice Slovenije
Rejski cilji
Pri belokranjski pramenki je najpomembnejši rejski cilj ohranitev pasme in njenih značilnih lastnosti. Posebna pozornost bo namenjena preprečevanju parjenja v sorodu. Spremljamo parametre plodnosti in rasti ter frekvenco alela ARR pri ovnih.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ne ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
Čistopasemska parjenja.
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
Ne.
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Zmanjšanje stopnje inbridinga, spodbujanje sonaravnega načina reje.
Dolgoročni
Vzdrževanje populacije in selekcija na osnovi avtohtonih lastnosti zunanjosti.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Prilagojenost na okolje
Prilagojenost razmeram skromnega okolja. Dobro izkoristi borne skalnate površine s praprotjo in grmovjem.
Odpornost in robustnost
Ovce pasme belokranjska pramenka so skromne, odporne in se dobro prilagajajo težkim pogojem reje.
Posebne (specialne) lastnosti
S pašo ovc na kamnitih pašnikih preprečujejo zaraščanje in s tem požare na suhih kraških tleh.
Posebne lastnosti izdelkov
Jagnjeta imajo dobro klavnost, zelo tanke kosti in kakovostno meso. Belokranjski jagenjček, pečen na tradicionalen način, postaja vse bolj prepoznavna jed v Beli krajini in na širšem območju Dolenjske. Ponovno se obuja tradicija izdelave volnenih in polstenih izdelkov.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
200368059925100 %
200475065735100 %
200580072852100 %
200685084052100 %
200790077541100 %
200885068729100 %
200988070430100 %
201088076735100 %
201188074141100 %
201288080966100 %
201388080255100 %
201490083252100 %
201593086258100 %
2016105099165100 %
20171070100763100 %
2018104498955100 %
20191136106472100 %
20201135106372100 %
20211236117363100 %
20221214115361100 %
20231222116755100 %
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali in število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi posreduje Druga priznana rejska organizacija v živinoreji za drobnico. Ocena staleža čistopasemskih živali do leta 2017 temelji na osnovi ocene populacije, od 2017 dalje pa je privzeto kot seštevek plemenic in plemenjakov.

Genska banka

In situ

LetoUkrepŠtevilo plemenicŠtevilo plemenjakovŠtevilo rejcev
2009Podpore “de minimis" 242920
2010Podpore “de minimis" 10129
2011Podpore “de minimis" 171912
2012Podpore “de minimis" 997
2013Podpore “de minimis" 6109
2014Podpore “de minimis" 754
2015Podpore “de minimis" 446
2016Podpore “de minimis" 443
2017Podpore “de minimis" 448
2018Podpore “de minimis" 41216
2019Podpore “de minimis" 11
2020Podpore “de minimis" 324
2021Podpore “de minimis" 96
2022Podpore “de minimis" 128
2023Podpore “de minimis" 65

Ex situ

In vitroSemeZarodkiJajčne celiceSomatske celiceDNK
LetoŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženskiŠtevilo vzorcevŠtevilo donorjevŠtevilo donorjev - moškiŠtevilo donorjev - ženski
20081133
20092939
20102939
201132310
201238312
201338312
20143831258583226
20153831258583226
20163831258583226
20174371458583226
20184911658583226
20194911658583226
20205721958583226
20215721958583226
20225721958583226