Arabski polnokrvni konj

Pasma splošno

Pasma
Arabski polnokrvni konj
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Arabski polnokrvni konj
Angl.
Arabian thoroughbred horse

Uporaba

Opis uporabe
Skladen, eleganten, plemenit konj, dobrohotnega karakterja in živahnega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, primernega za vse zvrsti konjeniškega športa in ljubiteljskega konjeništva.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20065
20075
20085
20095
20105
20115
20125
20135
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
201441114
201541114
201641114
201741114
201841114
201941114
202041114
202141114
202241114
202341124
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Rodovniška knjiga od leta
V Sloveniji od leta 1994
Izvor in razvoj pasme
Polnokrvna arabska pasma je najstarejša pasma konj, ki se je oblikovala na arabskem polotoku skozi več tisočletij. Pasma je vplivala na rejsko oblikovanje večine sodobnih pasem konj, še zlasti toplokrvnih. Danes se redi po vseh kontinentih v čisti pasmi, še vedno pa se v reji številnih pasem konj uporablja tudi za križanja (Rejski program, 2011).
Uvoz
V Sloveniji se je reja arabskih polnokrvnih konj pričela v poznih osemdesetih letih.
Ocene pasem in križanj
Reja arabskih polnokrvnih konj je izključno čistopasemska.
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena po vsej državi.

Rejski program

Potrjen in veljaven
1.1.2011
Nosilec rejskega programa
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Rejski cilji
Rejski cilj je skladen, eleganten, plemenit polnokrvni arabski konj, dobrohotnega karakterja in živahnega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, primernega za vse zvrsti konjeniškega športa in ljubiteljskega konjeništva.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
Čistopasemska parjenja
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Preprečevanje parjenja v sorodu, vzpostavitev informacijskega sistema, modernizacija rejskega dela.
Dolgoročni
Uvesti testiranja (primerljiva s tujimi populacijami te pasme) in pripraviti metodiko za rutinsko napovedovanje plemenskih vrednosti za lastnosti, ki so navedene v selekcijskih ciljih.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Posebne (specialne) lastnosti
Zelo vzdržljiv, tudi v skromnih pogojih reje.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20051084111
20061154216
20071103816
20081106112
20091106115
20102907212
20113107412
20123306814
20133006814
20143008013
20153008510
20163008512
20172807910
20182807915
20193558932
20203158920
20213259311
20223259513
20234419716
Viri
Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi ter oceno staleža populacije posreduje Veterinarska fakulteta, ki izvaja naloge STRP na področju vodenja rodovniške knjige.