Angleški polnokrvni konj

Pasma splošno

Pasma
Angleški polnokrvni konj
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Imena pasme

Sloven.
Angleški polnokrvni konj
Angl.
English Thoroughbred horse

Uporaba

Opis uporabe
Konj dobrohotnega karakterja in živahnega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, primernega za vse zvrsti galopskega pa tudi konjeniškega športa.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20055
20065
20075
20085
20095
20105
20115
20125
20135
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
201441114
201541114
201641114
201741114
201841114
201941114
202041114
202141114
202241114
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Izvor in razvoj pasme
Pasma je nastala v Veliki Britaniji s križanjem konj arabskega, berberskega, turškega, perzijskega izvora in avtohtonih konj. Sredi 18. stoletja so s križanji prenehali in odtlej se izvaja reja izključno v čisti pasmi. Že leta 1793 je bil izdan prvi zvezek Rodovniške knjige - General Stud Book, v katerega je bilo vpisanih 5.500 živali. V rodovniško knjigo je kot čistopasemski angleški polnokrvni konj lahko vpisan le konj, katerega starša sta v direktni liniji potomca zarodnikov priznanih žrebčevskih linij in zarodnic priznanih rodov kobil, ki so vpisani v prvi zvezek Rodovniške knjige. Čeprav se angleški polnokrvni konj zreja izključno za galopske dirke, je zaradi svojih kvalitet ta pasma odločilno vplivala na nastanek skorajda vseh sodobnih pasem polnokrvnih konj in še danes se v reji teh pasem razmeroma pogosto uporablja za izboljševanje posameznih lastnosti (Rejski program, 2011).
Uvoz
V Sloveniji se angleški polnokrvni konj redi od leta 1993.
Genetske razdalje
/
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena po vsej državi.

Rejski program

Potrjen in veljaven
1.1.2011
Nosilec rejskega programa
Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Rejski cilji
Rejski cilj je skladen, eleganten, plemenit polnokrvni angleški konj, dobrohotnega karakterja in živahnega temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, primernega za vse zvrsti galopskega pa tudi konjeniškega športa.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
Delež čistopasemskih parjenj znaša 100 %.
Osemenjevanje
ni v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Zootehniška ocena in ukrepi

Kratkoročni
Preprečevanje parjenja v sorodu, vzpostavitev informacijskega sistema, modernizacija rejskega dela.
Dolgoročni
Uvesti testiranja (primerljiva s tujimi populacijami te pasme) in pripraviti metodiko za rutinsko napovedovanje plemenskih vrednosti za lastnosti, ki so navedene v selekcijskih ciljih.

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Posebne (specialne) lastnosti
Dirkalni konj čvrste konstitucije, dobro izraženega spolnega dimorfizma, zaupljivega in uravnoteženega karakterja, živahnega temperamenta.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
20051656315
2006933513
2007903114
20081006110
20091006112
20102507113
2011200606
2012200608
2013150607
2014150706
2015150704
2016120604
2017190604
2018170386
20192305515
2020230556
2021200465
2022180425
2023224495
Viri
Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi ter oceno staleža populacije posreduje Veterinarska fakulteta, ki izvaja naloge STRP na področju vodenja rodovniške knjige.