Aberdeen angus

Pasma splošno

Pasma
Aberdeen Angus
Skupina pasem
tujerodna
Pasma v reji tudi izven Slovenije
da

Uporaba

Opis uporabe
Je specializirana mesna pasma. Odlikuje jo odlična klavna kakovost in sočno in mehko meso zaradi odlične marmoriranosti mesa.
Stopnja rabe
druga

Ocena ogroženosti

Ocena ogroženosti za obdobje med 2003 in 2013 po pravilniku Uradni list RS, št. 90/04

LetoOcena
20081
20091
20101
20111
20121
20131
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 tvegana
  • 5 neogrožena

Ocena ogroženosti

LetoOcena na globalni ravniOcena na nacionalni ravniOgroženost pasme na osnovi:
Sposobnosti za reprodukcijoTrenda populacije in deleža čistopasemskih parjenjGeografske razširjenostiStopnje inbridinga (∆F)
20144112
20154112
20164112
20174112
20184112
20194112
20204112
20214112
20224222
20234223
  • 1 kritična
  • 2 ogrožena
  • 3 ranljiva
  • 4 neogrožena

Izvor in razvoj pasme

Rodovniška knjiga od leta
Na Škotskem leta 1862
Izvor in razvoj pasme
Angus govedo je nastalo iz prvotne aberdeen angus pasme. Zaradi nekaterih posebnosti aberdeen angus pasme, se danes rejci odločajo in razlikujejo med črnim aberdeen angusom, rdečim angusom in nemškim angusom, pasmo ki je nastala s križanjem med aberdeen angusom in nekaterimi nemškimi pasmami (Rejski program za angus govedo v Sloveniji, 2020). Dominantna je črna barva, pojavlja se tudi prikriti recesiven gen za rdečo barvo. Pogosto se populaciji črnega (aberdeen angus) in rdečega angusa vzrejata kot samostojni pasmi, čeprav ju loči le homozigotnost za gen za barvo dlake.
Genetske razdalje
/
Ocene pasem in križanj
Primerna za čistopasemsko rejo in križanje
Geografska razširjenost znotraj Slovenije
Pasma je razširjena po celotnem ozemlju Slovenije.

Rejski program

Potrjen in veljaven
10.11.2020
Nosilec rejskega programa
Društvo rejcev govedi za meso Slovenije
Rejski cilji
Rejski cilji so pri vzrejnem tipu usmerjeni v: večji okvir z večjo zmogljivostjo rasti, večja konzumacijska sposobnost, dobro izkoriščanje paše. Normalen potek telitev, izražene materinske lastnosti. V času pašne reje do odstavitve: prirasti>800 g/dan. Lastnosti zunanjosti povezane z dolgoživostjo. Pri pitovnem tipu je poudarek na omišičenosti (ocena 7 ali več), klavni kakovosti in kakovosti mesa. Zaželene so lahke telitve.
Individualno označevanje
označevanje za potrebe selekcije
Ocena zunanjosti
se ocenjuje
Odbira živali
brez napovedi PV
Molekularno ocenjevanje
/
Razmnoževanje
/
Osemenjevanje
v uporabi
Genetske rezerve ex situ
/
Prenos zarodkov
ni v praktični uporabi

Ocena posebne genetske vrednosti za ohranjanje ŽGV

Posebne (specialne) lastnosti
Tako kot vse angleške mesne pasme, je angus manjšega okvirja in odlično izkorišča voluminozno krmo.

Lastnosti zunanjosti

Višina vihra (povprečje, cm)
biki: 136 do 146 cm; krave: 126 do 136 cm
Telesna masa (povprečje, kg)
bik: 850 - 1200 kg; krave: 550 - 800 kg
Opis
Pasma je srednje velikega okvirja. Ima pigmentirane parklje in sluznice ter je brez rogov. Pod trebuhom od popka do vimena so možne bele pigmentacije.
Barva
Enobarvno govedo, barva črna ali rdeča, dlaka je kratka.

Velikost populacije

Velikost populacije

LetoOcena staleža čistopasemskih živaliŠtevilo čistopasemskih plemenic v rodovniški knjigiŠtevilo čistopasemskih plemenjakov v rodovniški knjigiDelež čistopasemskih parjenj (%)Število čredVelikost črede (povprečno)
2008185834
2009475604
201062160
201134571
201223896
201333593
201431693
201551891
2016534106
2017698144
2018879176
20191492308
20201804403; 59*RK12*RK
20212319283*RK30*RK
20223164; 973*RK465; 407*RK45; 48*RK
20233328; 1099*RK776; 475*RK145; 46*RK
Viri
Oceno staleža čistopasemskih živali posreduje Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP). Število čistopasemskih plemenic in plemenjakov v rodovniški knjigi (v preglednici objavljamo glavni del RK) od 2020 dalje posreduje Kmetijski inštitut Slovenije (KIS), od 2008-2019 je stalež posredoval Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS; MKGP).