Ekološka kmetija Tekavec Valentin

Naslov Kralji 10, 8342 Stari trg ob Kolpi
Spletna stran ekološka kmetija Tekavec Valentin
e-naslov val.tekavec@yahoo.com
Telefon +386 41 424 673
Avtohtone pasme domačih živali na kmetiji lipicanski konj
krškopoljski prašič
štajerska kokoš
Tehnologija reje ekološka kmetija
Poti trženja neposredno na kmetiji
Ponudba izdelkov/storitev z vpetostjo avtohtonih pasem suhomesnate izdelke iz mesa krškopoljskega prašiča
jajca štajerske kokoši
vzreja plemenskih živali (krškopoljski prašič)
pitance in tekače
Dodatne aktivnosti in ponudba reja goveda pasme šarole