1. seja Strokovnega sveta javne službe nalog genske banke v živinoreji

Strokovni svet Javne službe nalog genske banke v živinoreji

V Zbornici Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je dne, 09. 02. 2017, ob 14. uri potekala prva seja Strokovnega sveta Javne službe nalog genske banke v živinoreji.

Zapisnik 1. seje Strokovnega sveta javne službe genske banke