Biotska raznovrstnost v živinoreji - Poročilo za leto 2010

Na spodnjem linku je dostopno Poročilo za leto 2010, ki smo ga pripravili v skladu s programom varstva biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji za leto 2010.

Program varstva biotske raznovrstnosti v slovenski živinoreji - Poročilo za leto 2010