Strokovni posvet 2010

Na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, je dne, 15. novembra 2010 potekalo strokovno posvetovanje z naslovom "Biotska raznovrstnost živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu". Več o tem si lahko preberete s klikom na: Strokovni posvet 2010 in Strokovno posvetovanje "Biotska raznovrstnost živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu".

GRADIVO POSVETA:

Biotska raznovrstnost, stanje in ogroženost slovenskih pasem (Metka Žan Lotrič)

Podpore za rejo lokalno prilagojenih pasem (avtohtonih in tradicionalnih) (prof.dr. Drago Kompan, dr. Miran Kastelic, mag. Danijela Bojkovski)

Kriteriji za določanje stopnje ogroženosti pri avtohtonih pasmah (dileme in vprašanja) (mag. Danijela Bojkovski, Metka Žan-Lotrič)

Leto biotske raznovrstnosti in kranjska čebela (Janez Gregori)

Kranjska čebela - molekularno genetske raziskave (prof.dr. Peter Dovč, prof.dr. Drago Kompan, dr. Andrej Razpet)

Zgodovinski viri o slovenskih avtohtonih pasmah – kranjska čebela (prof. dr. Andrej Šalehar)