Stopnja ogroženosti pasem domačih živali

V letu 2014 je bil objavljen Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji (Ur. l. RS 88/2014) z dne 08.12.2014 na strani 10015, ki določa nove kriterije za ocenjevanje stopnje ogroženosti pasem domačih živali. Na podlagi teh kriterijev od leta 2014 naprej ocenjujemo stopnja ogroženosti pasem domačih živali v Registru pasem z zootehniško oceno.

 

 

Do leta 2013 smo stopnjo ogroženosti pasem domačih živali ocenjevali glede na število čistopasemskih plemenic vpisanih v rodovniško knjigo (Pravilnik o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji, Ur. l. RS, št. 90/04 in Poročilo o ohranjanju biotske raznovrstnosti v živinoreji v Sloveniji za leto 2009) in geografsko koncentracijo pri slovenskih avtohtonih pasmah.

Določanje stopnje ogroženosti glede na število čistopasmeskih plemenic vpisanih v rodovniško knjigo (v rabi do leta 2013)

Stopnja ogroženosti

govedo

kopitarji

ovce in koze

prašiči

kunci

perutnina

1.kritična

<150

<300

<300

<100

<100

<100

2.ogrožena

151-350

301-500

301-500

101-200

101-250

101-250

3.ranljiva

351-650

501-900

501-900

201-300

251-500

251-500

4.tvegana

651-1500

901-3000

901-3000

301-1000

501-2500

501-2500

5.neogrožena

nad 1501

nad 3001

nad 3001

nad 1001

nad 2501

Nad 2501