Strokovni posvet 2011

V sredo 07. decembra 2011 je v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, potekal posvet o "Stanju živalskih genskih virov v slovenskem kmetijstvu". Članek o tem je bil objavljen v 50. številki Kmečkega glasu (LXVIII. leto) dne 14. decembra 2011: "Ohranjanje pasem je odvisno od gospodarske uspešnosti kmetov".