Srečanje ERFP delovne skupine "Documentation and Information"

V času 04.-05. julija 2013 je v Rimu potekalo srečanje delovne skupine, ki deluje v okviru ERFP "Documentation and Information". Osrednja točka srečanja je bila obravnava t. i. "Transboundary breeds", kar pomeni pasme, ki se nahajajo v več kot eni državi. Predstavljen je bil  osnutek baze v okviru podatkovne zbirke Efabis, kjer se bodo zbirale informacije o posameznih "Transboundary breeds" (izvor, genetske rezerve, št. plemenjakov, plemenic ...). Na srečanju je bila podana tudi informacija o pripravi drugega poročila o stanju živalskih genskih virov za prehrano in kmetijstvo. Srečanja se je udeležilo 16 članov delovne skupine iz 15 različnih držav, med drugim tudi iz Slovenije.