Razstava slovenskih avtohtonih pasem v Gornji Radgoni - AGRA 2013

Na 51. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu v Gornji Radgoni AGRA 2013, ki je potekal v času od 24.-29. avgusta 2013, smo v okviru Javne službe nalog genske banke v živinoreji tudi letos sodelovali v organizaciji strokovne razstave slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. V letošnjo razstavo smo vključili nov koncept, in sicer je Javna služba nalog genske banke v živinoreji k sodelovanju povabila Priznane rejske organizacije (društva) in njihove rejce, ki so se na razstavnem prostoru predstavili s svojo dejavnostjo in s svojimi proizvodi.

Predstavljene so bile tri vrste domačih živali (govedo, konji, ovce) po pasmah: cikasto govedo, slovenski hladnokrvni konj in jezersko-solčavska ovca. Pri cikasti pasmi goveda je bila predstavljena krava dojilja s teletom in posebej krava molznica. Slednjo je rejec vsakodnevno molzel, namolženo mleko pa smo ohladili in ponudili obiskovalcem sejma.

Pri slovenski hladnkokrvni pasmi konj je bil predstavljen žrebec, kobila z žrebetom in triletna žrebica. Jezerska-solčavska ovca je bila predstavljena s tropom ovc z Jezerskega ter z dvema tropoma iz Solčave, od koder je bil tudi plemenjak.

Poudarek letošnje razstave avtohtonih pasem je bil na promociji proizvodov prirejenih z razstavljenimi pasmami domačih živali in njihove vloge v celotnem slovenskem kmetijskem prostoru skupaj s promocijo priznanih rejskih organizacij (društev). Priznane rejske organizacije in njihovi predstavniki - rejci so na stojnicah ponujali proizvode omenjenih razstavljenih pasem in promovirali svojo rejsko organizacijo.

Tudi v okviru Javne službe smo pripravljali občasne degustacije izdelkov iz mesa krškopoljskega prašiča ter mleka in sira slovenske avtohtone pasme cikasto govedo.  

Poleg same razstave živali so bila za obiskovalce sejma pripravljena strokovna gradiva za podrobnejšo predstavitev posamezne pasme in za predstavitev glavnih vsebin dela Javne službe nalog genske banke v živinoreji. V razstavnem prostoru so bili plakati, na katerih so bili opisi o zgodovinskem razvoju cikastega goveda, slovenskega hladnokrvnega konja in jezersko-solčavske ovce, vključno s slikovnim gradivom. V istem prostoru smo pripravili tudi multimedijsko predstavitev o vseh razstavljenih pasmah domačih živali, vključno z njihovimi proizvodi. Film se je vrtel na prireditvenem prostoru ves čas razstave. Za večje skupine pa tudi za posameznike so potekali vodeni ogledi razstavljenih avtohtonih pasem domačih živali.

S pomočjo rejcev, ki so sodelovali na razstavi avtohtonih pasem s svojimi živalmi in proizvodi prirejenimi z razstavljenimi pasmami , je bil sejem, ki ga letno obišče okoli 120.000 ljudi, ponovna priložnost, da smo lahko slovenske avtohtone pasme predstavili obiskovalcem ter jih istočasno seznanili o pomenu ohranjanja slovenske naravne in kulturne dediščine, ki jo le-te predstavljajo. Na ta način ozaveščamo širšo javnost o vlogi slovenskih avtohtonih pasmah domačih živali ter skrbimo za njihovo promocijo.

Jezersko-solčavska ovca

Cikasto govedo - krava molznica

Slovenski hladnokrvni konj

Na stojnicah je bilo mogoče poskusiti raznovrstnost okusov proizvodov narejenih iz mleka in mesa avtohtonih pasem

 

 

Bojkovski in Žan: Razstava slovenskih avtohtonih pasem domačih živali na Agri, Drobnica, 5/2013/letnik 18