Prvo znanstveno posvetovanje na Oddelku za zootehniko, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani

Oddelek za zootehniko je začel s serijo znanstvenih posvetov s s skupnim naslovom Raziskovalni izzivi v živinoreji. Prvi posvet je potekal 02.12.2014 in je bil namenjen proučevanju živalskih genskih virov in njihovemu ohranjanju. S svojo tematiko je posvet posegel na širše področje konzervacijske genetike in podal pregled nad prizadevanji za ohranjanje živalskih genskih virov, odprl pa tudi znanstvene dileme, ki so povezane s temi prizadevanji. Posvetovanje je potekalo v slovenskem in angleškem jeziku. Več ...(Vir: Kmečki glas, 10.12.2014, št. 50, LXXI)