Promocija mleka cike na 43. sejmu Narava - Zdravje 2012

Promocija mleka slovenske avtohtone pasme CIKASTO GOVEDO na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani

Na 43. sejmu Narava Zdravje, ki je potekal v času od 11.-14. oktobra 2012, smo v okviru Javne službe nalog genske banke v živinoreji v sklopu t.i. Mlečne ceste predstavili slovensko avtohtono pasmo cikasto govedo. Na razstavnem prostoru je bil tudi terarij s piščančki ter kokošnjak s štajerskimi kokošmi.

Pohvalimo se lahko z velikim obiskom našega razstavnega prostora vse dni trajanja sejma. Dogajalo se je, da so otroci, ki so v dopoldanskem času prišli na sejem v okviru organizacije s strani vrtcev oziroma šol, prihajali še isti dan popoldne ali med vikendom skupaj s starši. Po pripovedovanju njihovih staršev so dobesedno tekli na naš razstavni prostor. Navdušeni so bili tako nad degustacijo molže cike, ki jo je rejec vsakodnevno opravljal kot nad molžo makete cike in crkljanja piščančkov. Številni obiskovalci so med obiskom izražali nostalgijo s pripovedovanjem o tem, ko so tudi sami molzli krave ali pasli piščančke. Številni pa so to izkušnjo prvič doživeli ravno na sejmu.

Namolzeno mleko cike smo zavreli in ga otrokom ponudili v okviru Tradicionalnega slovenskega zajtrka, med vikendom pa tudi ostalim obiskovalcem sejma. Verjetno so odveč besede, da je mleko pošlo v zelo kratkem času …

Rejcu cike, Janezu Mrak se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje na sejmu.