Kravji bal v Bohinju, 2013

V nedeljo, 15. septembra 2013 je na prireditvenem prstoru v Ukancu potekal 57. tradicionalni Kravji bal, kjer so prikazali tradicionalni običaj bohinjskih govedorejcev ob zaključku planinske paše, ko se tropi vrnejo v dolino.

Na Kravjem balu so sodelovali tudi rejci cikastega goveda. Na prireditvenem prostoru je bila predstavljena krava Cifra SI 13118576 (rejec: Vili Režek, Kamnje) ter krava Detova SI 13520128 s teletom SI 84115531 (roj.: 28.04.2013) (rejec: Matej Smukavec, Podjelje).

Ob ogradi cik je bila stojnica Združenja rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji, kjer je bilo možno, podobno kot preteklo leto, tudi poskusiti sir narejen na bohinjski planini Praprotnica iz mleka bohinjskih cik.

Potekal je izbor najlepših živali cikaste pasme iz posameznih tropov*:

Trop iz planine VELO POLJE

Krava Nagla SI 02618593 s telico Lisičko SI 74098523

Rejec in vodnik: Matej Smukavec iz Podjelja (pri Blažku).

Telica Strela SI 94083527

Rejec, vodnik: Janez Korošec iz Podjelja

Krava Majhna SI 03075739

Krava Roža SI 32753189

Telica Planika SI 44128922

Rejka: Marija Kožar iz Podjelja

Krava Pepca SI 23462018

Njeno tele: SI 34115024 (roj.: 28.04.2013)

Rejec in vodnika:

Branko Dobravec in Anica Smukavec iz Češnjice

Trop iz planine ZAJAMNIKI

Krava Rdeška SI 92859526

Krava Roža SI 63066759

Krava Rika SI 73537568

Krava Narcisa SI 23763405

Krava Jagoda SI 73515946

Krava Breza SI 43515949

Rejec: Alojz Frelih iz Bohinjske češnjice

Skupaj je na Kravjem balu 2012 sodelovalo 17 živali cikaste pasme iz šestih rej.

Komisija za ocenjevanje in izbor najlepših živali cikaste pasme v sestavi:

- Metka Žan Lotrič, BF - Odd. za zootehniko, predsednica

- Janez Mrak, PRO CIKA, član

- Tanja Cerar, PRO CIKA, članica

je za najlepšo ciko iz tropa iz planine Zajamniki odbrala kravo Narciso SI 23763405, iz tropa iz planine Velo polje pa Naglo SI 02618593. Obe kravi sta dobili zvonec, kravi s prireditvenega prostora pa lenti.

Podajanje strokovnega komentarja pri ocenjevanju najlepših cik

Zavezovanje lente

 

 

*V Bohinju se za izraz "čreda" uporablja izraz "trop".